ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

octal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -octal-, *octal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
octalฐานแปดอัฐนิยมหมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัว คือ 0 - 7 อันที่จริงมนุษย์เราคุ้นเคยและใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 ก็เพราะเรามีนิ้วไว้ให้นับ 10 นิ้วด้วยกัน ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
octal๑. ฐานแปด๒. อัฐนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
octal number systemระบบจำนวนฐานแปด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Octal numberเลขฐานแปด [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
octalOctal paid a large grant for the researchers to study the marker.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八进制[bā jìn zhì, ㄅㄚ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] octal, #343,487 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
秋分点[しゅうぶんてん, shuubunten] (n) autumn equinoctal point [Add to Longdo]
春分点[しゅんぶんてん, shunbunten] (n) the vernal equinox (the equinoctal point) [Add to Longdo]
分点[ぶんてん, bunten] (n) (1) equinoctal point; equinoctial point; (2) division points (along lines) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
八進数[はちしんすう, hachishinsuu] octal, base 8 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  octal
      adj 1: of or pertaining to a number system having 8 as its base;
             "an octal digit"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top