ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obtrude

AH0 B T R UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtrude-, *obtrude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obtrude(vt) เข้าไปยุ่ง, See also: แส่, สอด, Syn. thrust
obtrude(vi) เข้าไปยุ่ง, See also: แส่, สอด, Syn. shove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach

English-Thai: Nontri Dictionary
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obtrudeDo not obtrude upon her sorrow.

CMU English Pronouncing Dictionary
OBTRUDE AH0 B T R UW1 D
OBTRUDES AH0 B T R UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obtrude (v) ˈəbtrˈuːd (@1 b t r uu1 d)
obtruded (v) ˈəbtrˈuːdɪd (@1 b t r uu1 d i d)
obtrudes (v) ˈəbtrˈuːdz (@1 b t r uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1,vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtrude
   v 1: push to thrust outward [syn: {push out}, {obtrude}, {thrust
      out}]
   2: thrust oneself in as if by force; "The colors don't intrude
     on the viewer" [syn: {intrude}, {obtrude}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top