ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstructedly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstructedly-, *obstructedly*, obstructed
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
โล่ง[lōng] (adj) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open  FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
ติดขัด[titkhat] (v) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck  FR: être bloqué ; être coincé

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labour, obstructedการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labour, Obstructedการคลอดไม่ได้เลย, การคลอดติดขัด, การคลอดในรายติดขัดทั้งหมด, มีสิ่งขัดขวางการคลอด, การคลอดติดขัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstructedA fallen tree obstructed the road.
obstructedA snowslide obstructed the road.
obstructedIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
obstructedThe crowd obstructed the passage.
obstructedThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
obstructedThe road was obstructed by fallen trees.
obstructedThe town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.
obstructedThey obstructed our plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกะกะ(adv) jumblingly, See also: disorderly, untidily, obstructedly, roughly, Syn. กีดขวาง, ขวาง, Example: ในโรงแกะสลักมีท่อนไม้วางกองเกะกะ ปะปนอยู่กับรูปแกะสลักไม้
ติดขัด(v) be congested, See also: be jammed, be obstructed, be clogged, be blocked, Syn. ชะงัก, ขัดข้อง, Ant. สะดวก, คล่อง, ราบรื่น, Example: สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ติดขัดมากทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น, Thai Definition: ไม่สามารถผ่านได้โดยสะดวกเพราะมีสิ่งขวางเป็นจำนวนมาก เช่น การจราจรติดขัดเพราะมีปริมาณรถมาก เป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTRUCTED AH0 B S T R AH1 K T IH0 D
UNOBSTRUCTED AH2 N AH0 B S T R AH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstructed (v) ˈəbstrˈʌktɪd (@1 b s t r uh1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen, #7,684 [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical, #7,691 [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely, #12,415 [Add to Longdo]
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained, #12,490 [Add to Longdo]
通畅[tōng chàng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˋ, / ] unobstructed; clear, #14,565 [Add to Longdo]
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed, #19,747 [Add to Longdo]
淤滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, / ] silted up; obstructed by silt, #80,789 [Add to Longdo]
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄨˊ ㄗㄨˇ, / ] unobstructed passage; to go through unhindered, #88,074 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frei; unversperrt; unverstopft; ungehindert {adj} | freier Raum; freier Platzunobstructed | unobstructed space [Add to Longdo]
frei; unversperrt {adv}unobstructedly [Add to Longdo]
versperren; blockieren; hemmen | versperrend; blockierend; hemmend | versperrt; blockiert; gehemmt | versperrt; blockiert; hemmt | versperrte; blockierte; hemmteto obstruct | obstructing | obstructed | obstructs | obstructed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
天馬空を行く[てんばくうをいく, tenbakuuwoiku] (exp,v5k-s) to advance unobstructed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top