ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstreperous

AH0 B S T R EH1 P ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstreperous-, *obstreperous*, obstreperou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstreperous(adj) ที่อึกทึก, See also: ที่เอะอะโวยวาย, Syn. noisy, boiterous, Ant. quiet, silent
obstreperous(adj) ซึ่งควบคุมได้ยาก, See also: ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ที่ไม่เชื่อฟัง, Syn. unruly, uncontrolled, Ant. obedient, docile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent

English-Thai: Nontri Dictionary
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTREPEROUS AH0 B S T R EH1 P ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstreperous (j) ˈəbstrˈɛpərəs (@1 b s t r e1 p @ r @ s)
obstreperously (a) ˈəbstrˈɛpərəsliː (@1 b s t r e1 p @ r @ s l ii)
obstreperousness (n) ˈəbstrˈɛpərəsnəs (@1 b s t r e1 p @ r @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstreperous
   adj 1: noisily and stubbornly defiant; "obstreperous boys"
   2: boisterously and noisily aggressive; "kept up an obstreperous
     clamor"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top