ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

objector

AH0 B JH EH1 K T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objector-, *objector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objector(n) ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objector, conscientiousผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I would, mate, but I've told you, I'm a conscientious objector when it comes to tax.ฉันก็คงจะจ่ายให้ แต่ฉันบอกแล้วไงว่ารู้สึกต่อต้าน เรื่องการเสียภาษี Close Encounters (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECTOR AH0 B JH EH1 K T ER0
OBJECTORS AH0 B JH EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objector (n) ˈəbʤˈɛktər (@1 b jh e1 k t @ r)
objectors (n) ˈəbʤˈɛktəz (@1 b jh e1 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegner {m} | Gegner {pl}objector | objectors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 objector
   n 1: a person who dissents from some established policy [syn:
      {dissenter}, {dissident}, {protester}, {objector},
      {contestant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top