ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oakum

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oakum-, *oakum*
Possible hiragana form: おあくん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oakum(n) เชือกด้ายดิบ

English-Thai: Nontri Dictionary
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oakum (n) ˈoukəm (ou1 k @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小悪魔[こあくま, koakuma] (n,adj-na) (col) rogue; devil; imp [Add to Longdo]
麻屑[あさくず, asakuzu] (n) oakum; tow [Add to Longdo]
槇皮;槙肌;填絮[まいはだ;まきはだ(槙肌), maihada ; makihada ( maki hada )] (n) caulking; calking; oakum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oakum
   n 1: loose hemp or jute fiber obtained by unravelling old ropes;
      when impregnated with tar it was used to caulk seams and
      pack joints in wooden ships

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top