ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oaf

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oaf-, *oaf*
English-Thai: Longdo Dictionary
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oaf(n) คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ, Syn. idiot, fool, clod, Ant. brains
oafish(adj) โง่, See also: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, Syn. stupid, foolish, Ant. clever, smart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oaf(โอฟ) คนโง่,คนทึ่ม,คนซุ่มซาม,คนบ้า ๆ บอ ๆ ,คนไม่เต็ม., See also: oafish adj.
loaf(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่,เดินเล่น,เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่,ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer, idler

English-Thai: Nontri Dictionary
oaf(n) เด็กโง่,คนไม่เต็มเต็ง,คนบ้า,คนทึ่ม
loaf(n) ขนมปังปอนด์,ชิ้น,ก้อน
loaf(vi) เที่ยวเตร่,เดินเตร่,เดินเล่น,เสเพล,เอ้อระเหย
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังฝรั่งเศส[khanompang Farangsēt] (n, prop) EN: French loaf ; baguette ; French stick  FR: baguette [f]
ขนมปังก้อนหนึ่ง[khanompang køn neung] (n) EN: a piece of bread ; a loaf of bread  FR: un morceau de pain [m] ; une miche de pain [f]
ขนมปังปอนด์[khanompang pøn] (n, exp) EN: loaf  FR: miche de pain
ขนมปังแถว[khanompang thaēo] (n, exp) EN: long loaf
หยิบโหย่ง[yipyōng] (adj) EN: finicky ; loaf around

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oaf (n) ˈouf (ou1 f)
oafs (n) ˈoufs (ou1 f s)
oafish (j) ˈoufɪʃ (ou1 f i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どら[dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
オフショアファンド[ofushoafando] (n) offshore fund [Add to Longdo]
グッドアフターヌーン[guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon [Add to Longdo]
ブール(P);ボーア[bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre [Add to Longdo]
ミートローフ[mi-toro-fu] (n) meat loaf [Add to Longdo]
ルンペン[runpen] (n,adj-no) loafer (ger [Add to Longdo]
ローファー;ローファーズ[ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oaf
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top