ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nutriment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutriment-, *nutriment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nutriment(n) อาหารบำรุงกำลัง, See also: สารอาหาร, อาหาร, Syn. nourishment, provisions

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nutriment(นู'ทระเมินทฺ) n. สิ่งที่ใช้บำรุงเลี้ยง,อาหาร., Syn. food

English-Thai: Nontri Dictionary
nutriment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเลี้ยง(n) nutrient, See also: nutriment, nourishing food, food, Syn. น้ำหล่อเลี้ยง, Example: แมลงครั่งอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร, Thai Definition: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเลี้ยง[nām līeng] (n) EN: nutrient  FR: nutriment [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nutriment (n) njˈuːtrɪmənt (n y uu1 t r i m @ n t)
nutriments (n) njˈuːtrɪmənts (n y uu1 t r i m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养料[yǎng liào, ㄧㄤˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] nutriment; nourishment, #50,519 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養分[えいようぶん, eiyoubun] (n) nutriment; nutritious substance; nourishment [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nutriment
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top