ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nurse

N ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nurse-, *nurse*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner(n) พยาบาลเวชปฏิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nurse(n) พยาบาล, See also: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์, Syn. attendant, healthcar provider
nurse(n) แม่นม, See also: ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก
nurse(vt) ให้นม, See also: เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา, Syn. cherish, nurture, foster
nurse(vt) พยาบาล, See also: ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้, Syn. aid, care for
nursery(n) สถานรับเลี้ยงเด็ก, Syn. day nursery, child's room
nurseling(n) เด็กทารกที่กินนมแม่
nursemaid(n) ผู้หญิงที่เลี้ยงดูเด็ก, See also: คนเลี้ยงเด็กที่เป็นผู้หญิง, Syn. maid, nanny
nurseryman(n) คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้, Syn. farmer, gardener
nurseryman(n) คนเพาะต้นไม้
nurse along(phrv) แล่นเรือไปเรื่อยๆ (ช้า ๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
nursemaid(เนิร์ซ'เมด) n. หญิงเลี้ยงเด็ก., Syn. nurserymaid
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
nursery schooln. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล
wet nursen. แม่นม
wet-nurse(เวท'เนอส) vt. เป็นแม่นมของ,ให้ความระมัดระวังหรือการเอาใจใส่มากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nurse๑. พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา๒. ให้การพยาบาล๓. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse, dryหญิงเลี้ยงเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse, practicalผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse, wet; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurseryสถานบริบาลทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursery rhymeบทร้อยกรองสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nursery schoolโรงเรียนเตรียมอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nursery, dayสถานเลี้ยงเด็กอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nurse admininstratorsผู้บริหารทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nurse and patientพยาบาลกับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Nurse anesthetistsพยาบาลวิสัญญี [TU Subject Heading]
Nurse practitionersพยาบาลเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Nurseriesสถานเลี้ยงเด็กอ่อน [TU Subject Heading]
Nurseries (Horticulture))การเพาะชำพันธุ์ไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nursery rhymesเพลงกล่อมเด็ก [TU Subject Heading]
Nursery rhymes, Thaiเพลงกล่อมเด็กไทย [TU Subject Heading]
Nursery schoolsโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Nursesพยาบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nurserymaid(n) nanny
nurserymaid(n) nanny , พี่เลี้ยงเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nurseAll the nurses of this hospital are very kind.
nurseA nurse took my temperature.
nurseA nurse wears white.
nurseA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
nurseCan I speak to the head nurse.
nurseDoctors and nurses must preserve life at all costs.
nurseDo you have a doctor or nurse in this hotel?
nurseHave you ever thought of becoming a nurse?
nurseHer dream is to become a nurse.
nurseHe took off his glasses and frowned at the nurse.
nurseHis cousin, whose name I forget, was a nurse.
nurseHis daughter is a nurse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาพยาบาล(v) treat, See also: nurse, care for, Syn. เยียวยารักษา, รักษา, Example: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์, Thai Definition: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน(n) nursery child
พยาบาล(v) nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai Definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
เพลงกล่อมเด็ก(n) lullaby, See also: nursery rhyme, Example: เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทัศนคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท, Count Unit: เพลง
เฝ้าไข้(v) keep vigil over a sick, See also: nurse, look after, Syn. ปรนนิบัติ, ดูแล, พยาบาล, Example: พยาบาลเฝ้าไข้คนป่วยตลอดทั้งคืน, Thai Definition: ปรนนิบัติคนเจ็บ คอยดูแลพยาบาลผู้ป่วยไข้
เฝ้าไข้(v) keep vigil over a sick, See also: nurse, look after, take care of, Example: บริษัท แคร์เซ็นเตอร บริการเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม, Thai Definition: คอยดูแลผู้ป่วย
พยาบาล(n) nurse, Syn. นางพยาบาล, Example: หมอและพยาบาลสมัยใหม่มักขาดความอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้คนไข้ไม่ได้รับความพอใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ดูแลคนไข้
พี่เลี้ยง(n) nurse, See also: nursemaid, governess, nanny, Syn. คนเลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก, Example: แม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู
นางพยาบาล(n) nurse, See also: sister, Syn. พยาบาล, Example: เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่านางพยาบาลที่แผนกนี้ดุคนไข้มาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ดูแลคนไข้
ประคบประหงม(v) nurse, See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness, Syn. ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, Ant. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง, Example: เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษพยาบาล[burut phayāban] (n, exp) EN: male nurse  FR: infirmier [m]
คนดูแลเด็ก[khon dūlaē dek] (n, exp) EN: nurse
แม่นม[maēnom] (n) EN: wet nurse  FR: nourrice [f]
นางนม[nāng-nom] (n) EN: wet nurse  FR: nourrice [f]
นางพยาบาล[nāng phayābān] (n) EN: nurse ; sister  FR: infirmière [f] ; soignante [f]
พยาบาล[phayāban] (n) EN: nurse  FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พยาบาล[phayāban] (v) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend  FR: soigner ; prendre soin de
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone
เพลงกล่อมเด็ก[phlēng klǿm dek] (n, exp) EN: lullaby ; nursery rhyme  FR: berceuse [f]
แปลง[plaēng] (n) EN: plot ; bed ; garden ; nursery  FR: lopin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NURSE N ER1 S
NURSED N ER1 S T
NURSES N ER1 S IH0 Z
NURSES N ER1 S AH0 Z
NURSES' N ER1 S AH0 Z
NURSES' N ER1 S IH0 Z
NURSERY N ER1 S ER0 IY0
NURSE'S N ER1 S IH0 Z
NURSERIES N ER1 S ER0 IY0 Z
NURSERYMEN N ER1 S ER0 IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nurse (v) nˈɜːʳs (n @@1 s)
nursed (v) nˈɜːʳst (n @@1 s t)
nurses (v) nˈɜːʳsɪz (n @@1 s i z)
nursery (n) nˈɜːʳsəriː (n @@1 s @ r ii)
nurseling (n) nˈɜːʳslɪŋ (n @@1 s l i ng)
nursemaid (n) nˈɜːʳsmɛɪd (n @@1 s m ei d)
nurseries (n) nˈɜːʳsərɪz (n @@1 s @ r i z)
nurselings (n) nˈɜːʳslɪŋz (n @@1 s l i ng z)
nursemaids (n) nˈɜːʳsmɛɪdz (n @@1 s m ei d z)
nurseryman (n) nˈɜːʳsərɪmən (n @@1 s @ r i m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
护士[hù shi, ㄏㄨˋ ㄕ˙, / ] nurse, #5,666 [Add to Longdo]
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, / 調] nurse one's health; recuperate; take care of; look after, #15,245 [Add to Longdo]
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, / ] nursery rhyme, #23,031 [Add to Longdo]
托儿所[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, / ] nursery, #29,441 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
イメージクラブ[ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オートナース[o-tona-su] (n) auto-nurse [Add to Longdo]
オオテンジクザメ[ootenjikuzame] (n) tawny nurse shark (Nebrius ferrugineus, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae) [Add to Longdo]
コモリザメ科[コモリザメか, komorizame ka] (n) Ginglymostomatidae (family of carpet shark species containing three monotypic genera of nurse sharks) [Add to Longdo]
デイサービス[deisa-bisu] (n) nursing in the home by visiting nurses (wasei [Add to Longdo]
ナーサリー[na-sari-] (n) nursery; (P) [Add to Longdo]
ナーサリーテール[na-sari-te-ru] (n) nursery tale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nurse
   n 1: one skilled in caring for young children or the sick
      (usually under the supervision of a physician)
   2: a woman who is the custodian of children [syn: {nanny},
     {nursemaid}, {nurse}]
   v 1: try to cure by special care of treatment, of an illness or
      injury; "He nursed his cold with Chinese herbs"
   2: maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge";
     "entertain interesting notions"; "harbor a resentment" [syn:
     {harbor}, {harbour}, {hold}, {entertain}, {nurse}]
   3: serve as a nurse; care for sick or handicapped people
   4: treat carefully; "He nursed his injured back by lying in bed
     several hours every afternoon"; "He nursed the flowers in his
     garden and fertilized them regularly"
   5: give suck to; "The wetnurse suckled the infant"; "You cannot
     nurse your baby in public in some places" [syn: {breastfeed},
     {suckle}, {suck}, {nurse}, {wet-nurse}, {lactate}, {give
     suck}] [ant: {bottlefeed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top