ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

numbness

N AH1 M N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -numbness-, *numbness*, numbnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
numbness(n) การไร้ความรู้สึก, Syn. deadness, dullness, paralysis

English-Thai: Nontri Dictionary
numbness(n) ความมึนงง,ความงงงวย,ความไม่รู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
numbnessอาการชา, อาการไม่รู้สึก [มีความหมายเหมือนกับ anaesthesia ๑; anesthesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numbnessDon't eat till the numbness wears off.
numbnessI have numbness my right hand.
numbnessI have some numbness in my left hand.

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMBNESS N AH1 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numbness (n) nˈʌmnəs (n uh1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]
痺れ[しびれ, shibire] (n) numbness; limbs going to sleep [Add to Longdo]
痺れ感;しびれ感[しびれかん, shibirekan] (n) numbness [Add to Longdo]
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 numbness
   n 1: partial or total lack of sensation in a part of the body; a
      symptom of nerve damage or dysfunction
   2: the trait of lacking enthusiasm for or interest in things
     generally [syn: {apathy}, {indifference}, {numbness},
     {spiritlessness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top