ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nosey

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nosey-, *nosey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nosey(adj) ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, Syn. nosy, prying, snoopy, Ant. incurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nosey(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nosey (j) nˈouziː (n ou1 z ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nosey
   adj 1: offensively curious or inquisitive; "curious about the
       neighbor's doings"; "he flipped through my letters in his
       nosy way"; "prying eyes"; "the snoopy neighbor watched us
       all day" [syn: {nosy}, {nosey}, {prying}, {snoopy}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
nose, nosy, noes, Norse, noise, noisy, noose, mosey, nos, Nisei, Nissy, nisei, nosier, NYSE, nosed, noses, Josey, Nessy, No's, nous, NS, Noe, Noe's, nosegay, nose's, N's, Noh's, nae's, nosy's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top