ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonessential

N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonessential-, *nonessential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonessential(adj) ไม่จำเป็น, Syn. superfluous, insignificant
nonessentials(n) สิ่งไม่จำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

CMU English Pronouncing Dictionary
NONESSENTIAL N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P) [Add to Longdo]
不急[ふきゅう, fukyuu] (adj-na,n,adj-no) in no hurry; nonessential (industry) [Add to Longdo]
不要不急[ふようふきゅう, fuyoufukyuu] (n,adj-na) nonessential and nonurgent [Add to Longdo]
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials [Add to Longdo]
末節[まっせつ, massetsu] (n) minor details; nonessentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonessential
   adj 1: not of prime or central importance; "nonessential to the
       integral meanings of poetry"- Pubs.MLA [syn:
       {incidental}, {nonessential}]
   n 1: anything that is not essential; "they discarded all their
      inessentials" [syn: {inessential}, {nonessential}] [ant:
      {essential}, {necessary}, {necessity}, {requirement},
      {requisite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top