ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noiseless

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noiseless-, *noiseless*, noiseles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noiseless(adj) ซึ่งไม่มีเสียง, See also: ซึ่งไร้เสียง, เงียบ, Syn. quiet, Ant. noisy
noiselessly(adv) อย่างไร้เสียง, See also: อย่างเงียบเชียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
noiseless(adj) ไม่มีเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noiselessMuch to my surprise, the door opened noiselessly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
เงียบเชียบ[ngīepchīep] (v) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet
เงียบเป็นเป่าสาก[ngīep pen pao sāk] (xp) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse
เงียบสงัด[ngīep sa-ngat] (v) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible
เงียบสงัด[ngīep sa-ngat] (adj) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed
เงียบเสียง[ngīep sīeng] (v, exp) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noiseless (j) nˈɔɪzləs (n oi1 z l @ s)
noiselessly (a) nˈɔɪzləsliː (n oi1 z l @ s l ii)
noiselessness (n) nˈɔɪzləsnəs (n oi1 z l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无声[wú shēng, ㄨˊ ㄕㄥ, / ] noiseless; noiselessly; silent, #11,029 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräuschlos {adj} | geräuschloser | am geräuschlosestennoiseless | more noiseless | most noiseless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノイズレス[noizuresu] (n) noiseless [Add to Longdo]
無声[むせい, musei] (n,adj-no) voiceless; unvoiced; silent; noiseless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  noiseless
      adj 1: making no sound; "th' inaudible and noiseless foot of
             time"- Shakespeare

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top