ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobody

N OW1 B AA2 D IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobody-, *nobody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobody(pron) ไม่มีใคร, Syn. no one, none
nobody(n) คนธรรมดา, See also: คนไม่สำคัญ, Syn. cipher, cypher, nonentity
nobody's fool(idm) คนสุขุม, See also: คนมีเหตุผล, คนฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobody(โน'บอดดี) pron.,n. ไม่มีใคร pl. nobodies

English-Thai: Nontri Dictionary
nobody(n) ไม่มีใคร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't let nobody or nothin' in the house.อย่าปล่อยให้ไม่มีใครหรืออะไร 'ในบ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน The Great Dictator (1940)
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา Pinocchio (1940)
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ Pinocchio (1940)
There's nobody here to stop you.ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ Pinocchio (1940)
Nobody ever uses it anymore, do they?ไม่มีใครใช้ที่นั่นอีกเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก Rebecca (1940)
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยน คุณกำลังทำผลงานที่สวยงาม 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobodyA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
nobodyAnybody is better than nobody.
nobodyAnybody would be better than nobody.
nobodyApart from his parents, nobody would defend the suspect.
nobodyAs far as English is concerned, nobody can beat me.
nobodyAs he often tells lies, nobody believes him.
nobodyAt the least there is nobody who equals Madonna.
nobodyEmploying him would amount to employing nobody.
nobodyEven if that's alright with you nobody else will accept it. I'll get shouted at afterwards so...
nobodyEverybody's business in nobody's business.
nobodyEverybody's business is nobody's business.
nobodyEverybody's fault is nobody's fault.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีใคร(n) nobody, Syn. ไม่มีผู้ใด, Example: ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกระจอก[khon krajøk] (n, exp) EN: person of no importance ; nobody  FR: personne insignifiante [f]
ไม่มีใคร[mai mī khrai] (xp) EN: nobody ; there's is nobody  FR: personne ; il n'y a personne

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBODY N OW1 B AA2 D IY2
NOBODY N OW1 B AH0 D IY0
NOBODY'D N OW1 B AA2 D IY2 D
NOBODY'D N OW1 B AH0 D IY0 D
NOBODY'S N OW1 B AA2 D IY2 Z
NOBODY'S N OW1 B AH0 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nobody (n) nˈoubədiː (n ou1 b @ d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没有人[méi yǒu rén, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, / ] nobody [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außer mir war niemand da.Nobody was there but me. [Add to Longdo]
Danach kräht kein Hahn. [übtr.]Nobody cares two hoots about it. [Add to Longdo]
Das konnte keiner vorhersehen.Nobody could have foreseen (predicted) that. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何人も[なんびとも;なんぴとも, nanbitomo ; nanpitomo] (n) everyone; all; nobody (with negative verb) [Add to Longdo]
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age [Add to Longdo]
誰一人;だれ一人[だれひとり, darehitori] (n) no one; nobody [Add to Longdo]
誰一人も;誰ひとりも;だれ一人も[だれひとりも, darehitorimo] (n) (with a negative) no-one; nobody [Add to Longdo]
誰知らぬ[だれしらぬ, dareshiranu] (exp,adv) nobody knows [Add to Longdo]
無名氏[むめいし, mumeishi] (n) anonymous person; a nobody [Add to Longdo]
名も無い人;名もない人[なもないひと, namonaihito] (n) nobody; nameless (insignificant) person [Add to Longdo]
名無しの権兵衛[ななしのごんべえ, nanashinogonbee] (n) (arch) (col) John Doe (usu. used in jest); a Mr. Nobody [Add to Longdo]
明日の事を言えば鬼が笑う[あすのことをいえばおにがわらう, asunokotowoiebaonigawarau] (exp) (id) Nobody knows the morrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nobody
      n 1: a person of no influence [syn: {cipher}, {cypher},
           {nobody}, {nonentity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top