ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobly

N AA1 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobly-, *nobly*, nob
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobly(adv) อย่างประเสริฐ, See also: อย่างสง่างาม, Syn. regally, honestly, respectably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly

English-Thai: Nontri Dictionary
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
ignobly(adv) อย่างต่ำช้า,อย่างเลวทราม,อย่างไพร่

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBLY N AA1 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nobly (a) nˈoubliː (n ou1 b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高尚[gāo shàng, ㄍㄠ ㄕㄤˋ, ] nobly; lofty, #9,018 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nobly
      adv 1: in a noble manner; "she has behaved nobly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top