ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noble gas

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noble gas-, *noble gas*, noble ga
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
noble gasแก๊สมีตระกูล, ดู inert gas [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊าซเฉื่อย(n) inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count Unit: ก๊าซ
แก๊สเฉื่อย(n) inert gas, See also: noble gas, rare gas, Syn. ก๊าซเฉื่อย, Thai Definition: ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก๊สมีตระกูล[kaētmi trakūn] (n, exp) EN: noble gas  FR: gaz noble [m]
ก๊าซเฉื่อย[kāt cheūay] (n, exp) EN: inert gas ; noble gas  FR: gaz inerte [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
希ガス;稀ガス[きガス, ki gasu] (n) noble gas [Add to Longdo]
希ガス類[きガスるい, ki gasu rui] (n) noble gases; rare gases [Add to Longdo]
貴ガス[きガス, ki gasu] (n) inert gas; noble gas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noble gas
   n 1: any of the chemically inert gaseous elements of the helium
      group in the periodic table [syn: {noble gas}, {inert gas},
      {argonon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top