ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nilpotent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nilpotent-, *nilpotent*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nilpotentนิรพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nilpotent {adj} [math.]nilpotent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巾零[きんれい, kinrei] (adj-na) nilpotent [Add to Longdo]
巾零元[きんれいげん, kinreigen] (n) {math} nilpotent element [Add to Longdo]
冪零[べきれい, bekirei] (adj-no) {math} nilpotent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nilpotent
      adj 1: equal to zero when raised to a certain power

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top