ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nightly

N AY1 T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nightly-, *nightly*, night
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nightly(adj) ทุกคืน, Syn. at night, every night, by night
nightly(adv) ทุกคืน, Syn. at night, every night, by night

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. ในเวลากลางคืน,ทุกคืน
fortnightly(ฟอร์ท'ไนทฺลี) adj.,n.,adv. (สิ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์.
knightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับอัศวิน,สูงศักดิ์,สูงส่ง,กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous, gallant

English-Thai: Nontri Dictionary
nightly(adj) ที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน,ที่เกิดขึ้นในยามวิกาล
nightly(adv) ทุกคืน,ทุกค่ำคืน
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he did his nightly rounds.และเค้าก็มีเพศสัมพันธ์ทุกคืน The King and the Clown (2005)
And definitely before box office results were reported like baseball scores on the nightly news.และแน่นอน ก่อนที่รายได้หนังจะถูกรายงาน... ยังกับคะแนนเบสบอลในข่าวภาคค่ำ The Holiday (2006)
Today on "While you're asleep" we are accompanying a team of firemen on their nightly rounds.คืนนี้ขณะที่คุณหลับไหล ฉันกับทีมนักดับเพลิง จะออกตระเวณ... [Rec] (2007)
Look, if anything happens to them or me, all the information I've got goes directly to the nightly news- do you want that?ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมี จะส่งตรง ไปสถานีข่าว พี่ต้องการไหม? Chapter Five 'Exposed' (2009)
More to come on our nightly news.ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวภาคค่ำ The Final Destination (2009)
We'll conduct nightly checks. You have a rapport out there.เราจะตรวจนับจำนวน มีสายของเราอยู่ที่นั่น To Hell... And Back (2009)
No, but just making my nightly rounds, and Eric wanted me to give you this.ไม่มี ฉันแค่แวะออกมา เที่ยวข้างนอก และเอริคอยากให้ฉัน มอบสิ่งนี้ให้คุณ Bad Blood (2010)
I'll make a note of it in my nightly report.ผมจะลงบันทึกในบันทึกประจำวันนะครับ Smoke and Steel (2010)
# Flow like a harpoon daily and nightly # # Will it ever stop? Yo, I don't know ## ลื่นไหลทั้งวันคืน มันจะหยุดมั้ย? Bad Reputation (2010)
Didn't realize how much I was gonna miss that nightly dose of teen angst.ไม่รู้ว่า หนูพลาดไปได้อย่างไร ชีวิตอิสระแบบสาวโสดน่ะ Samaritan (2010)
Nightly she sings on yon pomegranate tree.ทุกคืนมันร่ำร้องอยู่ที่ต้นทับทิมนั้น I Am Unicorn (2011)
♪ I took revenge on love nightly# I took revenge on love nightly # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nightlyThe policeman was on his usual nightly round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกคืน(adv) every night, See also: nightly, Example: ตั้งแต่โจรขึ้นบ้าน แม่นอนไม่หลับทุกคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือรายปักษ์[nangseū rāipak] (n, exp) EN: fortnightly ; fortnightly magazine  FR: bimensuel [m]
รายปักษ์[rāipak] (x) EN: fortnightly  FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
วันอุโบสถ[wan ubōsot] (n, exp) EN: Uposatha Day ; fortnightly day of recitation of the Sangha's rules of practice

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGHTLY N AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nightly (j) nˈaɪtliː (n ai1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每夜[měi yè, ㄇㄟˇ ㄧㄝˋ, ] nightly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜ごと;夜毎[よごと, yogoto] (n-adv,n-t) every night; nightly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nightly
   adv 1: at the end of each day; "she checks on her roses nightly"
       [syn: {nightly}, {every night}]
   adj 1: happening every night; "nightly television now goes on
       until 3:00 or 4:00 a.m."

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top