ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nightfall

N AY1 T F AO2 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nightfall-, *nightfall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nightfall[N] ช่วงเวลาก่อนมืดมิด, See also: ช่วงเริ่มมืด, Syn. dusk, evening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nightfall(ไนทฺ'ฟอล) n. เวลามืดค่ำ, Syn. night

English-Thai: Nontri Dictionary
nightfall(n) เวลามืด,ค่ำคืน,เวลาค่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We better wait for nightfall.เราควรรอให้มืดก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I must get back to Henry before nightfall.ฉันต้องรีบกลับไปหาเฮนรี่ก่อนมืด Return to Oz (1985)
Good. Make sure you're out of the forest by nightfall.หวังว่าเจ้าคงหาทางออกจากป่าได้ก่อนมืด Snow White: A Tale of Terror (1997)
We will not be a trouble. We'll be leaving here by nightfall.เราจะไม่สร้างปัญหาแน่ ค่ำ ๆ เราจะไปจากที่นี่ The Red Violin (1998)
It's my job to ask questions after nightfall.เเต่ยามวิกาลอย่างนี้หน้าที่ข้าคือถาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Gentlemen, we do not stop till nightfall.เราจะไม่หยุดจนกว่าจะมืด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
By nightfall, these hills will be swarming with Orcs.ในยามค่ำ เนินบริเวณนี้ จะเต็มไปด้วยเหล่าออร์ค The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We cross the lake at nightfall.พวกเราจะข้ามทะเลสาปในตอนย่ำค่ำ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We can reach Memnon's encampment by nightfall.เราจะไปถึงค่ายของเมมนอนตอนคํ่า The Scorpion King (2002)
We could be safely in the Tokut by nightfall.ที่ทูคัทนี่ เราจะปลอดภัยในเวลากลางคืน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Come on. We don't want to be caught out here after nightfall.มาเร็ว, อากาศจะหนาวมากตอนกลางคืน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nightfallJudging from the look of the sky, we might have a shower before nightfall.
nightfallThe police expect to apprehend the robber before nightfall.
nightfallThe seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาย่ำค่ำ[N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
ตกค่ำ[N] nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
มืดค่ำ[N] nightfall, See also: dusk, twilight, the beginning of night, Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลาค่ำ, เวลามืดค่ำ, Example: ตอนเย็นจวนจะมืดค่ำ เด็กบางคนไม่คุ้นกับเรื่องอดข้าวเย็นจึงรู้สึกหิวมาก, Thai definition: เวลาพลบค่ำขมุกขมัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
มืดค่ำ[n.] (meūtkham) EN: nightfall   
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown   FR: tombée du jour [f]
ตกกลางคืน[X] (tok klāngkheūn) EN: at nightfall   FR: à la nuit tombante
ตกมืด[X] (tok meūt) EN: at nightfall   
ตอนค่ำ [n.] (tønkham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night-time   FR: soir [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGHTFALL    N AY1 T F AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nightfall    (n) nˈaɪtfɔːl (n ai1 t f oo l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜幕降临[yè mù jiàng lín, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] nightfall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宵の口[よいのくち, yoinokuchi] (n-adv) nightfall; early evening [Add to Longdo]
日夕[にっせき, nisseki] (adv,n) day and night; nightfall [Add to Longdo]
薄暮[はくぼ, hakubo] (n) dusk; nightfall; twilight [Add to Longdo]
暮れ暮れ[くれぐれ, kuregure] (n) nightfall [Add to Longdo]
暮れ方;暮方[くれがた, kuregata] (n-t) evening; sunset; nightfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nightfall
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top