ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niggle

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niggle-, *niggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niggle(vt) จ้องจับผิด, See also: บ่นว่า, Syn. complain, grumble

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niggle (v) nˈɪgl (n i1 g l)
niggled (v) nˈɪgld (n i1 g l d)
niggles (v) nˈɪglz (n i1 g l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 niggle
   v 1: worry unnecessarily or excessively; "don't fuss too much
      over the grandchildren--they are quite big now" [syn:
      {fuss}, {niggle}, {fret}]
   2: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
     [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker}, {squabble},
     {brabble}]

  

 
niggle
 • จ้องจับผิด: บ่นว่า [Lex2]
 • (v) /n'ɪgl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top