ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niggardly

N IH1 G ER0 D L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niggardly-, *niggardly*, niggard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niggardly(adj) ขี้เหนียว, See also: ขี้ตืด, ตระหนี่, Syn. grudging, scrimy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
niggardly(นิก'เกิร์ดลี) adj. ขี้เหนียว,นิดหน่อย. -adv. อย่างขี้เหนียว, See also: niggardliness n., Syn. miserly

English-Thai: Nontri Dictionary
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกขัดมัน(adj) stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เจ๊ลิ้มแกเป็นคนกระดูกขัดมันจะตาย ต่อรองเท่าไหร่ก็ไม่ลดราคาหรอก, Thai Definition: ตระหนี่มาก
กระดูก(adj) stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: แม่ค้ากระดูกคนนี้ ไม่ยอมลดราคาเลย
ตังเม(์์n) stingy, See also: niggardly, miserly, frugal, mean, tight, Syn. ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, ขี้เหนียว, ขี้ตืด, Example: คนเหนียวหนืดตังเมอย่างเขาหรือจะยอมเลี้ยงใครง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตืด[khīteūt] (adj) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean  FR: radin
กระดูก[kradūk] (adj) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously  FR: radin
กระดูกขัดมัน[kradūk khat man] (adj) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously  FR: radin
ตืด[teūt] (adj) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean
ตระหนี่[tranī] (adj) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly  FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGGARDLY N IH1 G ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niggardly (j) nˈɪgədliː (n i1 g @ d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  niggardly
      adj 1: petty or reluctant in giving or spending; "a niggardly
             tip" [syn: {grudging}, {niggardly}, {scrimy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top