ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niesen

N IY1 S AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niesen-, *niesen*
Possible hiragana form: にえせん
CMU English Pronouncing Dictionary
NIESEN    N IY1 S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
niesen(vi ) |nieste, hat geniest| จาม เช่น Es hat lange gedauert, bis er nicht mehr wie wahnsinnig gebrüllt hat, weil einer von uns gehustet oder noch viel schlimmer geniest hat.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niesen {n}sneeze; sneezing [Add to Longdo]
Niesen {n}sternutation [Add to Longdo]
niesen | niesend | geniest | er/sie niest | ich/er/sie nieste | er/sie hat/hatte geniestto sneeze | sneezing | sneezed | he/she sneezes | I/he/she sneezed | he/she has/had sneezed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top