ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nicety

N AY1 S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nicety-, *nicety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nicety(n) ความแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, Syn. justness, rightness
nicety(n) ความพิถีพิถัน, See also: ความละเอียด, Syn. nuance, refinement, shade, subtlety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness

English-Thai: Nontri Dictionary
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ

CMU English Pronouncing Dictionary
NICETY N AY1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nicety (n) nˈaɪsətiː (n ai1 s @ t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinheit {f} | Feinheiten {pl}nicety | niceties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nicety
   n 1: conformity with some esthetic standard of correctness or
      propriety; "it was performed with justness and beauty"
      [syn: {justness}, {rightness}, {nicety}]
   2: a subtle difference in meaning or opinion or attitude;
     "without understanding the finer nuances you can't enjoy the
     humor"; "don't argue about shades of meaning" [syn: {nuance},
     {nicety}, {shade}, {subtlety}, {refinement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top