ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newsreader

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newsreader-, *newsreader*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsreader(n) ผู้อ่านข่าว, Syn. newscaster

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
newsreaderโปรแกรมอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
newsreaderโปรแกรมอ่านข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อ่านข่าว(n) newsreader, See also: newscaster, Syn. ผู้ประกาศข่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อ่านข่าว[phū-ān khāo] (n, exp) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader  FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[phūprakāt] (n) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker  FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้ประกาศข่าว[phūprakāt khāo] (n, exp) EN: newsreader ; newscaster

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻主播[xīn wén zhǔ bō, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄅㄛ, / ] newsreader; anchor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュースリーダ[nyu-suri-da] (n) {comp} newsreader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュースリーダ[にゅーすりーだ, nyu-suri-da] newsreader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  newsreader
      n 1: someone who reads out broadcast news bulletin [syn:
           {newsreader}, {news reader}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top