ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newscaster

N UW1 Z K AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newscaster-, *newscaster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newscaster(n) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ), See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Syn. news-reader

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newscasterHe works as a newscaster in television.
newscasterThe newscaster puts too much emphasis on the food crisis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อ่านข่าว(n) newsreader, See also: newscaster, Syn. ผู้ประกาศข่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อ่านข่าว[phū-ān khāo] (n, exp) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader  FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศข่าว[phūprakāt khāo] (n, exp) EN: newsreader ; newscaster

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWSCASTER N UW1 Z K AE2 S T ER0
NEWSCASTERS N UW1 Z K AE2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newscaster (n) njˈuːzkaːstər (n y uu1 z k aa s t @ r)
newscasters (n) njˈuːzkaːstəz (n y uu1 z k aa s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャスター[kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P) [Add to Longdo]
ニュースキャスター[nyu-sukyasuta-] (n) newscaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  newscaster
      n 1: someone who broadcasts the news

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top