ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neurotransmitter

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neurotransmitter-, *neurotransmitter*
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neurotransmitterสารส่งผ่านประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neurotransmitterสารส่งผ่านประสาท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neurotransmitter {m}; nervale Überträgerstoffe [biochem.]neurotransmitter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経伝達物質[しんけいでんたつぶっしつ, shinkeidentatsubusshitsu] (n) neurotransmitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  neurotransmitter
      n 1: a neurochemical that transmits nerve impulses across a
           synapse

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top