ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nett

N EH1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nett-, *nett*
English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nett(n) ตาข่าย, See also: ร่างแห, Syn. net
netted(adj) ซึ่งเป็นตาข่าย
nettle(n) ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ, Syn. stinging nettle
nettle(n) ทำให้เจ็บๆ คันๆ, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. annoy, displease, offend
nettle(n) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy
netting(n) การจับปลาด้วยแห, See also: แห, อวน, ตาข่าย, Syn. mesh, trellis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
netting(เนท'ทิง) n. สิ่งทอเป็นร่างแหชนิดต่าง ๆ
nettle(เนท'เทิล) n. พืชที่มีขนคันจำพวก Urtica
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
brunette(บรูเนท') n.,adj. คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ -Conf.brunet
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
lorgnette(ลอร์นเยท') n. แว่นตาที่มีด้านถือ
maisonette(เมซะเนท) n. ห้องเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในบ้านที่แบ่งห้องให้เช่า)
marionette(แมริอะเนท') n. หุ่นกระบอก
mignonette(มิน'ยะเนท) n. พืชไม้ดอกสีแดงอมเหลืองหรือน้ำตาลจำพวกหนึ่ง
wirenetting(-เนททิง) n. ลวดตาข่ายโลหะ

English-Thai: Nontri Dictionary
nettle(n) ตำแย
nettle(vt) ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล
lorgnette(n) แว่นตามีด้ามถือ
marionette(n) หุ่นกระบอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
netted; reticulateแบบร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nettle rashผื่นแพ้ตำแย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nettiatthakathเนตติอรรถกถา [TU Subject Heading]
Nettipakaranamเนตติปกรณ์ [TU Subject Heading]
Nettitikaเนตติฏีกา [TU Subject Heading]
Nettivibhaviniเนตติวิภาวิณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nettIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
nettThe rummage sale netted me a profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแย(n) Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
ตา(n) mesh, See also: netting, grid, Syn. ช่อง, Example: ตาข่ายดักปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด, Thai Definition: ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือ ลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง
ตา(n) mesh, See also: netting, grid, Syn. ช่อง, Example: ตาข่ายดักปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด, Thai Definition: ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือ ลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [f]
ชำระ[chamra] (v) EN: wash ; clean ; have an ablution  FR: nettoyer ; laver ; épurer
ช่างทำแว่นตา[chang tham waentā] (n, exp) EN: opticien  FR: lunettier [m] (vx)
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
เช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดโต๊ะ[chet to] (v, exp) FR: nettoyer la table ; essuyer la table
ดาบปลายปืน[dāpplāipeūn] (n) EN: bayonet  FR: baïonnette [f]
ดีด[dīt] (v) EN: flick ; flip  FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
ห้องครัว[hǿng khrūa] (n) EN: kitchen  FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NETT N EH1 T
NETTO N EH1 T OW0
NETTY N EH1 T IY0
NETTA N EH1 T AH0
NETTER N EH1 T ER0
NETTED N EH1 T IH0 D
NETTIE N EH1 T IY0
NETTLE N EH1 T AH0 L
NETTING N EH1 T IH0 NG
NETTLED N EH1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nett (v) nˈɛt (n e1 t)
netts (v) nˈɛts (n e1 t s)
netted (v) nˈɛtɪd (n e1 t i d)
nettle (v) nˈɛtl (n e1 t l)
netting (v) nˈɛtɪŋ (n e1 t i ng)
nettled (v) nˈɛtld (n e1 t l d)
nettles (v) nˈɛtlz (n e1 t l z)
nettling (v) nˈɛtlɪŋ (n e1 t l i ng)
nettlerash (n) nˈɛtlræʃ (n e1 t l r a sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] nettle, #21,782 [Add to Longdo]
荨麻疹[xún má zhěn, ㄒㄩㄣˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, ] nettle rash, #44,263 [Add to Longdo]
荨麻[xún má, ㄒㄩㄣˊ ㄇㄚˊ, ] nettle, #105,770 [Add to Longdo]
蕁麻[qián má, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄚˊ, ] nettle [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] TH: เครือข่าย  EN: network
ネット[ねっと, netto] TH: ตาข่าย  EN: net

German-Thai: Longdo Dictionary
Netto-ปริมาณสุทธิ
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.
Marionettenregierung(n) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
Marionette(n) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nettigkeit {f}neatness [Add to Longdo]
Nettigkeit {f}niceness; prettiness [Add to Longdo]
Netto {n}net [Add to Longdo]
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity [Add to Longdo]
Nettodurchsatz {m}net throughput [Add to Longdo]
Nettoerlös {m}net yield [Add to Longdo]
Nettogehalt {n}take-home pay [Add to Longdo]
Nettogewicht {n}net weight [Add to Longdo]
Nettolohn {m}take home pay [Add to Longdo]
Nettopreis {m}net price [Add to Longdo]
Nettosozialprodukt {n}net national product [Add to Longdo]
nett {adv}cutely [Add to Longdo]
nett; lieb; freundlich {adj} | netter | am nettestennice | nicer | nicest [Add to Longdo]
nett {adv}nicely [Add to Longdo]
nett {adj} | netter | am nettestennatty | nattier | nattiest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
ねっとり[nettori] (adv,adv-to,vs) viscously; stickily [Add to Longdo]
アーネット[a-netto] (n) {comp} AARnet [Add to Longdo]
アーパネット[a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アイネット[ainetto] (n) {comp} INET [Add to Longdo]
アスキーネット[asuki-netto] (n) {comp} ASCII Net [Add to Longdo]
アピックネット[apikkunetto] (n) {comp} APICNET [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
好漢[こうかん, koukan] netter_Kerl [Add to Longdo]
正味[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
熱帯[ねったい, nettai] heisse_Zone, Tropen [Add to Longdo]
熱湯[ねっとう, nettou] kochendes_Wasser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nett
   adj 1: remaining after all deductions; "net profit" [syn: {net},
       {nett}] [ant: {gross}]
   v 1: catch with a net; "net a fish" [syn: {net}, {nett}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top