ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nerd

N ER1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerd-, *nerd*, ner
English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nerdy(adj, slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, See also: nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerd(n) คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนน่าเบื่อ, Syn. fool
nerdy(adj) โง่, See also: ทึ่ม
nerd mobile(sl) รถขนาดครอบครัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AII of you peopIe-- there is a big world out there, bigger than prom, bigger than high school, and it won´t matter if you were the prom queen... or the...the quarterback of the football team... or...the biggest nerd in school.AII of you peopIe-- there is a big worId out there, bigger than prom, Never Been Kissed (1999)
This whole Jeremy Melton Revenge of the Nerds theory.ไม่มีอะไรมากหรอก Valentine (2001)
Morgan, this crop stuff is about a bunch of nerds who never had a girlfriend in their lives.มอร์แกน เรื่องรอยนั่นเป็นฝีมือของพวกบ๊อง ที่ชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟน Signs (2002)
Nerds were doing it 25 years ago, and new nerds are doing it again.พวกนี้เริ่มทำตั้งแต่ 25 ปีก่อนแน่ะ แล้วพวกบ๊องไม่มีแฟนรุ่นไหม่ก็มาสานต่อ Signs (2002)
This is exactly what the nerds want.นี่แหละที่พวกบ๊องอยากเห็น Signs (2002)
...The nerds were right.พวกบ๊องพูดถูก Signs (2002)
Now, if there's a bigger nerd in here, please, point him out.ถ้ามีใครเก่งกว่าผม ไปเอามาเลย The Day After Tomorrow (2004)
I'm a Mathlete So nerd is inferredI'm a Mathlete So nerd is inferred Mean Girls (2004)
Give me a nerd with glasses any day of the week.Not me. Give me a nerd with glasses any day of the week. Crusade (2004)
We thought that a nerd like you would never find happiness!เราไม่คิดว่าเด็กเรียนอย่างนาย จะมีทางพบความสุข! Train Man (2005)
What, you think a bunch of nerds with typewriters are gonna protect you from Griffin?ว่าไงนะ คุณคิดว่าไอ้พวกงี่เง่า นั่งโต๊ะจิ้มเครื่องพิมพ์ดีด มันจะคุ้มครองคุณจากกิฟฟินได้งั้นเหรอ Hollow Man II (2006)
No, I work for the Nerd Herd.เปล่า ผมทำงานที่เนิร์ด เฮิร์ด Pilot (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรเสริญ แก้วกำเนิด[Sansoēn Kaēokamnoēt] (n, prop) EN: Sansern Kaewkamnerd ; Col. Sansern Kaewkamnerd ; Sansern  FR: Sansern Kaewkamnerd

CMU English Pronouncing Dictionary
NERD N ER1 D
NERDS N ER1 D Z
NERDY N ER1 D IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd [Add to Longdo]
ナード[na-do] (n) nerd [Add to Longdo]
ヲタ;オタ[wota ; ota] (n,suf) (col) (abbr) (See オタク) nerd; geek; enthusiast [Add to Longdo]
秋葉系;アキバ系[あきばけい(秋葉系);アキバけい(アキバ系), akibakei ( akiba kei ); akiba kei ( akiba kei )] (n,adj-no) (sl) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
女に不自由[おんなにふじゆう, onnanifujiyuu] (n) a guy who never gets the women; nerd [Add to Longdo]
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nerd
   n 1: an insignificant student who is ridiculed as being affected
      or boringly studious [syn: {swot}, {grind}, {nerd}, {wonk},
      {dweeb}]
   2: an intelligent but single-minded expert in a particular
     technical field or profession

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top