ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nepotism

N EH1 P AH0 T IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nepotism-, *nepotism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nepotism(n) การเล่นพรรคเล่นพวก, Syn. favoritism

English-Thai: Nontri Dictionary
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nepotismคติเห็นแก่ญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEPOTISM N EH1 P AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nepotism (n) nˈɛpətɪzəm (n e1 p @ t i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nepotismus {m}; Vetternwirtschaft {f}; Klüngelwirtschaft {f}nepotism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネポチズム;ネポティズム[nepochizumu ; nepoteizumu] (n) nepotism [Add to Longdo]
縁者贔屓[えんじゃびいき, enjabiiki] (n) nepotism [Add to Longdo]
身贔屓;身びいき[みびいき, mibiiki] (n) favoritism (towards relatives); favouritism; nepotism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nepotism
      n 1: favoritism shown to relatives or close friends by those in
           power (as by giving them jobs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top