ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nehmen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nehmen-, *nehmen*
German-Thai: Longdo Dictionary
nehmenเอา, รับ |nahm, genommen|
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
Platz nehmen(phrase) นั่งที่, See also: sich setzen, hinsitzen
in Anspruch nehmen(phrase) ใช้ ใช้ประโยชน์, See also: verwenden
่jmnd. in Anspruch nehmen(phrase) ต้องการให้ใครคนหนึ่งทำิอะไรให้
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nehmen | nehmend | genommen | du nimmst | er/sie nimmt | ich/er/sie nahm | er/sie hat/hatte genommen | ich/er/sie nähme | nimm!to take {took; taken} | taking | taken | you take | he/she takes | I/he/she took | he/she has/had taken | I/he/she would take | take! [Add to Longdo]
nehmen, was es gerade gibtto take potluck [Add to Longdo]
nehmendcatching [Add to Longdo]
Nehmen wir einmal an ...Let us assume ... [Add to Longdo]
Nehmen Sie eine der beiden Straßen.Take either road. [Add to Longdo]
Nehmen Sie es nicht übel.Don't take it amiss. [Add to Longdo]
Nehmen Sie sich Zeit.Take your time. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
執る[とる, toru] nehmen, ergreifen, durchfuehren [Add to Longdo]
[は, ha] NEHMEN, ERGREIFEN, BUENDEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top