ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseating

N AO1 ZH IY0 EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseating-, *nauseating*, nauseat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseating(adj) น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. nauseaous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nauseatingNauseating pain.

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEATING N AO1 ZH IY0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nauseating (v) nˈɔːsɪɛɪtɪŋ (n oo1 s i ei t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nauseating
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top