ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseated

N AO1 Z IY0 EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseated-, *nauseated*, nauseat, nauseate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseated(adj) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม, See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย, Syn. queasy, sick, sickish
nauseated(adj) น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
คลื่นไส้[khleūnsai] (v) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick  FR: avoir des nausées

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEATED N AO1 Z IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nauseated (v) nˈɔːsɪɛɪtɪd (n oo1 s i ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ě, ㄜˇ, / ] nauseated, #4,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
むかっと[mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
胸が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]
吐き気を催す[はきけをもよおす, hakikewomoyoosu] (exp,v5s) to feel nauseated; to feel sick [Add to Longdo]
[むかつき, mukatsuki] (n) (uk) (See むかつく) getting nauseated; getting angry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nauseated
      adj 1: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated},
             {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top