ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nausea

N AO1 Z IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nausea-, *nausea*
Possible hiragana form: なうせあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nausea(n) อาการคลื่นไส้, See also: อาการพะอืดพะอม, อาการคลื่นเหียน, Syn. aversion, contempt, disgust, Ant. liking, readiness, willingness
nausea(n) ความน่ารังเกียจ, See also: ความน่าขยะแขยง
nauseant(n) สิ่งที่ทำให้คลื่นไส้
nauseate(vi) คลื่นไส้, See also: ไม่สบาย, ป่วย
nauseate(vi) รู้สึกขยะแขยง, See also: ้รังเกียจ, Syn. disgust, displease, repel, repulse, Ant. delight, please
nauseate(vt) ทำให้ขยะแขยง, See also: ทำให้รังเกียจ, Syn. disgust, displease, repel, repulse, Ant. delight, please
nauseated(adj) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม, See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย, Syn. queasy, sick, sickish
nauseated(adj) น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้
nauseating(adj) น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. nauseaous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
nauseant(นอ'ซิเอินทฺ) n. ตัวทำให้คลื่นเหียน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nausea gravidarum; sickness, morningอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea marina; nausea navalisอาการเมาคลื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea navalis; nausea marinaอาการเมาคลื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea; sicchasiaอาการคลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nauseant๑. ชวนคลื่นไส้, -ทำให้คลื่นไส้๒. สิ่งทำให้คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nauseaคลื่นไส้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nauseaI experience nausea when I go on too many rides.
nauseaNauseating pain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
คลื่นไส้[khleūnsai] (v) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick  FR: avoir des nausées
กลิ่นเหม็น[klin men] (n) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell  FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
ปฏิกูล[patikūn] (adj) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous  FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
พร่ำ[phram] (adv) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly  FR: continuellement

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEA N AO1 Z IY0 AH0
NAUSEAM N AW1 Z IY2 M
NAUSEATE N AO1 Z IY0 EY2 T
NAUSEATED N AO1 Z IY0 EY2 T AH0 D
NAUSEATING N AO1 ZH IY0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nausea (n) nˈɔːsɪəʳ (n oo1 s i@)
nauseate (v) nˈɔːsɪɛɪt (n oo1 s i ei t)
nauseated (v) nˈɔːsɪɛɪtɪd (n oo1 s i ei t i d)
nauseates (v) nˈɔːsɪɛɪts (n oo1 s i ei t s)
nauseating (v) nˈɔːsɪɛɪtɪŋ (n oo1 s i ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, / ] nausea; to feel sick; disgust; nauseating, #3,869 [Add to Longdo]
[ě, ㄜˇ, / ] nauseated, #4,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
むかっと[mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
むかむか[mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
悪心[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit [Add to Longdo]
宇宙病[うちゅうびょう, uchuubyou] (n) space nausea [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
胸が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]
吐き気(P);吐気;嘔き気[はきけ, hakike] (n) nausea; sickness in the stomach; (P) [Add to Longdo]
吐き気を催す[はきけをもよおす, hakikewomoyoosu] (exp,v5s) to feel nauseated; to feel sick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nausea
   n 1: the state that precedes vomiting [syn: {nausea},
      {sickness}]
   2: disgust so strong it makes you feel sick

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top