ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

national flag

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -national flag-, *national flag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
national Flag(n) ธงประจำชาติ, See also: ธงชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
national flagEvery country has its national flag.
national flagPledge allegiance to the national flag.
national flagThe national flag of the USA is called the Stars and Stripes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธงชาติ(n) national flag, Count Unit: ผืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักธงชาติ[chak thong chāt] (v, exp) EN: fly the national flag  FR: hisser les couleurs nationales
ธงชาติ[thong chāt] (n, exp) EN: national flag  FR: drapeau national [m]
ธงประจำชาติ[thong prajamchāt] (n, exp) EN: national flag  FR: drapeau national [m]
ธงไตรรงค์[Thong Trairong] (n, prop) EN: Thai Tricolour ; Thai national flag

Japanese-English: EDICT Dictionary
国旗[こっき, kokki] (n) national flag; (P) [Add to Longdo]
国旗を掲げる[こっきをかかげる, kokkiwokakageru] (exp,v1) to hoist the national flag [Add to Longdo]
日の丸の旗[ひのまるのはた, hinomarunohata] (n) (See 日章旗) flag having a red circle on a white background (esp. the Japanese national flag) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  national flag
      n 1: an emblem flown as a symbol of nationality [syn: {national
           flag}, {ensign}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top