ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narcolepsy

N AA1 R K AH0 L EH2 P S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narcolepsy-, *narcolepsy*
English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narcolepsy(n) การหลับอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narcolepsyภาวะง่วงเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coke explains the narcolepsy. Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคนอนหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคเดินละเมอ Joy (2008)
Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคละเมอเดิน มีอะไรบางอย่างในโคเคนนี้ที่ไม่เหมือนโคเคนทั่วไป Joy (2008)
Maybe it causes autism or narcolepsy or cancer 10 years from now.เพราะอาจก่อให้เกิดอาการ ออทิสติก หรือโรคทางการนอน หรือมะเร็ง ในอีก 10 ปี จากนี้ Contagion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะง่วงหลับ[phawā ngūang lap] (n) EN: narcolepsy  FR: narcolepsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NARCOLEPSY N AA1 R K AH0 L EH2 P S IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナルコレプシー[narukorepushi-] (n) narcolepsy [Add to Longdo]
睡眠発作[すいみんほっさ, suiminhossa] (n) narcolepsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narcolepsy
   n 1: a sleep disorder characterized by sudden and uncontrollable
      episodes of deep sleep; "he believes that narcolepsy is
      attributable to an inability to suppress REM sleep during
      waking"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top