ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

napkin

N AE1 P K IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -napkin-, *napkin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
napkin(n) ผ้าเช็ดปาก, See also: กระดาษเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ, ผ้ากันเปื้อน, Syn. bib, apron
napkin(n) ผ้าอนามัย, Syn. sanitary pad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
sanitary napkinn. ผ้าอนามัยของสตรีมีประจำเดือน

English-Thai: Nontri Dictionary
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Napkin foldingการพับผ้าเช็ดปาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
napkinClean your lips with the napkin.
napkinEmmy folded the napkin in half.
napkinFold the napkins at put one by each plate.
napkinHe tucked the napkin under his chin.
napkinLay the napkin across your lap.
napkinMay I have a napkin, please?
napkinShe folded napkins all the way.
napkinShe lifted one corner of the napkin which covered her basket and let me have a quick look.
napkinThere is a napkin missing.
napkinThis project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.
napkinWhere are the sanitary napkins?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเช็ดปาก(n) table napkin, See also: napkin, serviette
กระดาษเช็ดปาก(n) paper napkin, See also: napkin, Example: ร้านอาหารที่นี่มีกระดาษเช็ดปากวางไว้บนโต๊ะเสมอ ผิดกับบางร้านต้องขอจึงจะเอามาให้, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษเช็ดมือ[kradāt chet meū] (n, exp) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief  FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษเช็ดปาก[kradāt chet pāk] (n, exp) EN: papier napkin  FR: serviette en papier [f] ; serviette de table en papier [f]
ผ้าเช็ดมือ[phāchet meū] (n) EN: napkin ; towel  FR: serviette [f] ; essuie-mains [m]
ผ้าเช็ดปาก[phāchet pāk] (n) EN: napkin  FR: serviette [f]
ที่ใส่ผ้าเช็ดมือ[thī sai phā chet meū] (n, exp) EN: napkin holder  FR: corbeille à serviettes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAPKIN N AE1 P K IH0 N
NAPKINS N AE1 P K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
napkin (n) nˈæpkɪn (n a1 p k i n)
napkins (n) nˈæpkɪnz (n a1 p k i n z)
napkin-ring (n) nˈæpkɪn-rɪŋ (n a1 p k i n - r i ng)
napkin-rings (n) nˈæpkɪn-rɪŋz (n a1 p k i n - r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
餐巾[cān jīn, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ, ] napkin, #32,303 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Napkin-Feder {f} [techn.]napkin female [Add to Longdo]
Serviette {f} | Servietten {pl}napkin | napkins [Add to Longdo]
Serviettenring {m}napkin ring; serviette ring [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サニタリーナプキン[sanitari-napukin] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]
ナプキン[napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) napkin; cloth [Add to Longdo]
月経帯[げっけいたい, gekkeitai] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]
口拭き[くちふき, kuchifuki] (n) napkin [Add to Longdo]
茶巾;茶きん[ちゃきん, chakin] (n) tea cloth; tea napkin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 napkin
   n 1: a small piece of table linen that is used to wipe the mouth
      and to cover the lap in order to protect clothing [syn:
      {napkin}, {table napkin}, {serviette}]
   2: garment consisting of a folded cloth drawn up between the
     legs and fastened at the waist; worn by infants to catch
     excrement [syn: {diaper}, {nappy}, {napkin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top