ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nape

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nape-, *nape*
Possible hiragana form: なぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nape(n) ต้นคอ, See also: ด้านหลังของคอ
napery(n) ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารเช่น ผ้าเช็ดปากหรือผ้าปูโต๊ะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nape(เนพ,แพน) n. หลังคอ
canape(แคน'นะพี) n. ขนมปังหรือขนมชิ้นบางทาเนยและอื่น ๆ
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
nape(n) ต้นคอ
napery(n) ผ้าปูโต๊ะ,ผ้ารองจาน,ผ้ากันเปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nape; nuchaต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอต่อ(n) nape, Thai Definition: ต้นคอที่ต่อจากท้ายทอย, ส่วนคอที่ต่อกับท้ายทอย
กำด้น(n) nape of the neck, See also: occipital portion of the head, Syn. ท้ายทอย, คอต่อ, Thai Definition: ส่วนที่คอกับศีรษะต่อกัน
ก้านคอ(n) nape, Syn. ต้นคอ, Example: เขาถูกเตาะที่ก้านคอ, Thai Definition: ลำคอด้านหลัง
ต้นคอ(n) nape, See also: nape of the neck, Syn. ก้านคอ, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหง, Thai Definition: ส่วนของคอที่ถัดไหล่ขึ้นไปถึงบริเวณก้านคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้านคอ[kānkhø] (n) EN: back part of the neck ; nape
คอต่อ[khøtø] (n) EN: nape
หลังคอ[langkhø] (n) EN: nape  FR: nuque [f]
นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง[nok hūa khwān lek ngøn leūang] (n, exp) EN: Lesser Yellownape  FR: Pic à huppe jaune [m]
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง[nok hūa khwān yai ngøn leūang] (n, exp) EN: Greater Yellownape  FR: Pic à nuque jaune [m] ; Pic à nuque d'or [m]
นกจับแมลงจุกดำ[nok jap malaēng juk dam] (n, prop) EN: Black-naped Monarch  FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกกางเขนน้ำหลังแดง[nok kāngkhēn nām lang daēng] (n, exp) EN: Chestnut-naped Forktail  FR: Énicure rousse-cape [m] ; Énicure à nuque rousse [m]
นกขมิ้นท้ายทอยดำ[nok khamin thāithøi dam] (n, exp) EN: Black-naped Oriole  FR: Loriot de Chine [m]
นกขุนแผนท้ายทอยแดง[nok khun phaēn thāithøi daēng] (n, exp) EN: Red-naped Trogon  FR: Trogon à nuque rouge [m] ; Couroucou à nuque rouge [m]
นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน[nok kin plī thāithøi nāmngoen] (n, exp) EN: Purple-naped Sunbird  FR: Souimanga strié [m] ; Souimanga à croupion violet [m] ; Souimanga à nuque violette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAPEA N AA1 P IY0 AH0
NAPERVILLE N EY1 P ER0 V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nape (n) nˈɛɪp (n ei1 p)
napes (n) nˈɛɪps (n ei1 p s)
napery (n) nˈɛɪpəriː (n ei1 p @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナペット[onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
ヒメフウライチョウチョウウオ;スポットネイプバタフライフィッシュ[himefuuraichouchouuo ; supottoneipubatafuraifisshu] (n) spot-nape butterflyfish (Chaetodon oxycephalus) [Add to Longdo]
プラチナペーパー[purachinape-pa-] (n) platina paper [Add to Longdo]
黄鳥[こうちょう, kouchou] (n) (1) (obsc) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); (2) (See 高麗鶯) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]
襟首[えりくび, erikubi] (n) nape of neck [Add to Longdo]
襟足;えり足;衿足;領脚[えりあし, eriashi] (n) nape of neck; border of hair at back of neck [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) nape; nucha [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) {ling} argument; (3) {math} term; (4) (arch) (See 項・うなじ) nape (of the neck) [Add to Longdo]
高麗鶯[こうらいうぐいす;コウライウグイス, kouraiuguisu ; kouraiuguisu] (n) (uk) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nape
      n 1: the back side of the neck [syn: {nape}, {scruff}, {nucha}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top