ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nanny

N AE1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nanny-, *nanny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nanny(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nurse, nurserymaid
nanny(n) ย่าหรือยาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. grandmother
nannying(n) การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก, See also: งานที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
nanny goat(n) แพะตัวเมีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nanny(แนน'นี) n. พี่เลี้ยงของเด็ก
nanny goatแพะตัวเมีย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลี้ยงลูก(n) baby-sitter, See also: nanny, Syn. พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยง, คนเลี้ยง, Example: คนเลี้ยงลูกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กหรือทารกแทนพ่อแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone

CMU English Pronouncing Dictionary
NANNY N AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nanny (n) nˈæniː (n a1 n ii)
nanny-goat (n) nˈænɪ-gout (n a1 n i - g ou t)
nanny-goats (n) nˈænɪ-gouts (n a1 n i - g ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保姆[bǎo mǔ, ㄅㄠˇ ㄇㄨˇ, ] nanny; housekeeper, #8,557 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderfrau {f} | Kinderfrauen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]
Kindermädchen {n} | Kindermädchen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
守役[もりやく, moriyaku] (n) nurse; nanny; guardian [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) men and women; man and woman; both sexes; both genders; (P) [Add to Longdo]
老若男女[ろうにゃくなんにょ;ろうじゃくだんじょ, rounyakunannyo ; roujakudanjo] (n) men and women of all ages [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nanny
   n 1: a woman who is the custodian of children [syn: {nanny},
      {nursemaid}, {nurse}]
   2: female goat [syn: {nanny}, {nanny-goat}, {she-goat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top