ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nan

N AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nan-, *nan*
Possible hiragana form: なん
English-Thai: Longdo Dictionary
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
financial statement(n) งบการเงิน
financial report(n) รายงานทางการเงิน
global governance(n) โลกาภิบาล
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.
financial resource(n, phrase) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nan(n) น่าน
nan(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny
Nan(n) จังหวัดน่าน
nan(n) ขนมปังกลมแบน, Syn. nan bread, nann bread
nanny(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nurse, nurserymaid
nanny(n) ย่าหรือยาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. grandmother
nano-(prf) สิบยกกำลังเก้า
Nansen(n) นักสำรวจอาร์คติก
nankeen(n) ผ้าฝ้าย
nannying(n) การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก, See also: งานที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"
nanny(แนน'นี) n. พี่เลี้ยงของเด็ก
nanny goatแพะตัวเมีย
nano-Pref. "แคระ" ,"หนึ่งส่วนพันล้าน"
nanometer(เน'นะมีเทอะ,แนน'นะมีเทอะ) n. หนึ่งส่วนล้านของหนึ่งมิลลิเมตร;nm
nanosecond(เน'นะเซคคันดฺ,แนน'นะเซคคันดฺ) n. หนึ่งส่วนล้านของหนึ่งวินาที; ns;nsec
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
ananas(อะนา' นัส) n. สับปะรด
anandrous(แอแนน' ดรัส) adj. ไร้เกสรตัวผ

English-Thai: Nontri Dictionary
appurtenance(n) ส่วนประกอบ,การต่อเนื่อง
appurtenances(n) อุปกรณ์
appurtenant(adj) ซึ่งติดต่อ,ซึ่งประกอบ,ซึ่งเป็นสิทธิ์ต่อเนื่อง
assonance(n) สัมผัสสระ
banana(n) กล้วย
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
consonant(n) ตัวอักษร,ตัวพยัญชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nan(o)-๑. แคระ, เล็กเกิน๒. หนึ่งส่วนพันล้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nan(o)-๑. แคระ, เล็กเกิน๒. หนึ่งส่วนพันล้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
NANDแนนด์ [มีความหมายเหมือนกับ alternative denial] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nanism; dwarfism; nanosoma; nanosomiaสภาพแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nannandrousเซลล์เพศผู้แคระ [สาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nano-นาโน- [10-9] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nanocephalia; nanocephalyหัวเล็กเกินส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nanocephalous-หัวเล็กเกินส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nanocephaly; nanocephaliaหัวเล็กเกินส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nanocormiaลำตัวเล็กเกินส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nang Talungหนังตะลุง [TU Subject Heading]
Nang Talung playsบทหนังตะลุง [TU Subject Heading]
Nanjing (Jiangsu Sheng, China)หนานจิง (เจียงสู, จีน) [TU Subject Heading]
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]
Nanoนาโน [คอมพิวเตอร์]
Nanochemistryนาโนเคมี [TU Subject Heading]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Nanofibersเส้นใยนาโน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nancy[(แนน-ซี่)] (slang) ทำตัวแบบผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nanApparently the iPod nano has good sound.
nanBoth Nancy and Jane were absent from school.
nanDoes Nancy have to do her homework now?
nanDoes Nancy want to have a dog?
nanDo you know where Jim and Nancy are?
nanHe asked Nancy if she was free the next day.
nanHe caught sight of Nancy getting into a taxi.
nanHe contrived a means of speaking to Nancy privately.
nanHe hates Nancy.
nanHello I am Nancy.
nanHow can I succeed in getting a date with Nancy?
nanHow was last weekend, Nancy?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าน(n) Nan, Syn. จังหวัดน่าน, Example: นายอำเภอต้องไปประจำอยู่ที่น่านเป็นเวลา 1 ปี, Thai Definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ
นาโนเมตร(clas) nanometre, See also: nanometer, Example: อะมีบาตัวนี้มีความยาว 560 นาโนเมตร, Notes: (อังกฤษ)
คนเลี้ยงลูก(n) baby-sitter, See also: nanny, Syn. พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยง, คนเลี้ยง, Example: คนเลี้ยงลูกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กหรือทารกแทนพ่อแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[aksøn sām mū] (n, exp) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAN N AE1 N
NANG N AE1 NG
NANO N AA1 N OW0
NANO N AE1 N OW0
NANA N AE1 N AH0
NANCE N AE1 N S
NANCY N AE1 N S IY0
NANTZ N AE1 N T S
NANIA N AA1 N IY0 AH0
NANDI N AA1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nancy (n) nˈænsiː (n a1 n s ii)
nanny (n) nˈæniː (n a1 n ii)
Nanking (n) nˌænkˈɪŋ (n a2 n k i1 ng)
Nanning (n) nˌænnˈɪŋ (n a2 n n i1 ng)
nankeen (n) nˈænkˈiːn (n a1 n k ii1 n)
nannies (n) nˈænɪz (n a1 n i z)
Nanchang (n) nˌæntʃˈæŋ (n a2 n ch a1 ng)
Nantwich (n) nˈæntwɪtʃ (n a1 n t w i ch)
nanny-goat (n) nˈænɪ-gout (n a1 n i - g ou t)
nanny-goats (n) nˈænɪ-gouts (n a1 n i - g ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男人[nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ, ] a man; a male; men, #527 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] male, #604 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, / ] difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good, #744 [Add to Longdo]
[nàn, ㄋㄢˋ, / ] disaster; distress; to scold, #744 [Add to Longdo]
男子[nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ, ] a man; a male, #1,167 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] south, #1,173 [Add to Longdo]
难以[nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ, / ] hard to (predict, imagine etc), #1,413 [Add to Longdo]
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #1,526 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
男女[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
七つ[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง
軟骨[なんこつ, nankotsu] (n) กระดูกอ่อน
七日[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
名乗り[なのり, nanori] (n) การประกาศตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[なん, nan, nan , nan] อะไร
ナンキョウ[なんきょう, nankyou] (n) ข่า
南極[なんきょく, nankyoku] (n) ขั้วโลกใต้, See also: R. south pole
なんちゃって[なんちゃって, nanchatte] (adj, phrase) คำว่า なんちゃって มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า กำมะลอ, จอมปลอม, ปลอม หรือ ไม่ใช้ของแท้ มักนำเอาไปขยายหน้าคำนามได้เป็นความหมาย อะไรอะไรจอมปลอม (พูดโดยใส่ความรุ้สึกอารมณ์ประชดประชัน)
なんちゃって[なんちゃって, nanchatte] (phrase) อธิบาย: เป็นคำใช้ล้อเลียน หรือเวลาต้องการพูดล้อเล่น ติดตลก แปลได้หลายอย่าง เช่น ไม่ใช่ซะกะหน่อย ซะอย่างงั้น กลายเป็นงั้นไป ฯลฯ ตัวอย่างการใช้ ใช้ต่อท้ายประโยคหรือบทพูด เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดโม้ หรือโกหก
何で[なんで, nande] (adv) เพื่อ?,ทำไม?, See also: S. どうして
何でも無い[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
何でもない[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なに, nani] TH: อะไร  EN: what
名乗る[なのる, nanoru] TH: อ้างชื่อ  EN: to call oneself (name, label, etc)
何事[なにごと, nanigoto] TH: เรื่องอะไร  EN: what
何事[なにごと, nanigoto] TH: อะไรสักอย่าง  EN: something
何事[なにごと, nanigoto] TH: ทุกอย่าง  EN: everything
難解[なんかい, nankai] TH: แก้ยาก  EN: difficult (an)
何年[なんねん, nannen] TH: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่  EN: what year
何年[なんねん, nannen] TH: กี่ปี  EN: how many years

German-Thai: Longdo Dictionary
sogenanntอย่างที่เรียกกันว่า
onanieren(vi) |onanierte, hat onaniert| สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง แบบผู้ชาย, See also: masturbieren
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: das Streichholz, Syn. das Feuerzeug
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
finanziell(adj, adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
Konsonant(n) |der, pl. Konsonanten| พยัญชนะ
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nanometer {n}nanometer [Add to Longdo]
Nanosekunde {f}nanosecond [Add to Longdo]
nannte vor; vorgenanntprementioned [Add to Longdo]
nannte; tituliert; betitelttitled [Add to Longdo]
Nanu!Oops! [Add to Longdo]
Nanu, dass du hier bist!Fancy meeting you here! [Add to Longdo]
Nandu {m} [ornith.]Greater Rhea [Add to Longdo]
Nandaysittich {m} [ornith.]Nanday Conure [Add to Longdo]
Nanderbarsch {m} (Nandus nandus) [zool.]black tiger fish [Add to Longdo]
Nanjing (Stadt in China)Nanjing (city in China) [Add to Longdo]
Nanchang (Stadt in China)Nanchang (city in China) [Add to Longdo]
Nanning (Stadt in China)Nanning (city in China) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
NaN[ナン;エヌエーエヌ, nan ; enue-enu] (n) {comp} not a number; NaN [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あんなに[annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
クロミナンス[くろみなんす, kurominansu] chrominance [Add to Longdo]
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
ナノ[なの, nano] nano-, 10**-9, n [Add to Longdo]
ナノメータ[なのめーた, nanome-ta] nanometer [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
何事[なにごと, nanigoto] -was, was_auch_immer [Add to Longdo]
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何時[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
何曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
何某[なにぼう, nanibou] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]
南北[なんぼく, nanboku] Sueden_und_Norden, Nordsued- [Add to Longdo]
南極[なんきょく, nankyoku] Suedpol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nan
   n 1: your grandmother
   2: the mother of your father or mother [syn: {grandma},
     {grandmother}, {granny}, {grannie}, {gran}, {nan}, {nanna}]
   3: a river of western Thailand flowing southward to join the
     Ping River to form the Chao Phraya [syn: {Nan}, {Nan River}]
   4: leavened bread baked in a clay oven in India; usually shaped
     like a teardrop [syn: {nan}, {naan}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top