ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nag

N AE1 G   
156 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nag-, *nag*
English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, S. long winded,
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nag[VT] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, จ้องจับผิด, ต่อว่า, Syn. vex, badger, annoy, pester
nag[N] การรบกวน, See also: การกวนใจ
nag[N] ม้าแก่, Syn. plug, mount, hack
Naga[N] คนในเอเชียใต้มักในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและพม่าตะวันตก, See also: ภาษา Naga
nag at[PHRV] คอยจับผิด, See also: หาเรื่องบ่น, Syn. pick at
nagging[ADJ] ซึ่งนานและยากกว่าจะรักษาหาย, See also: ซึ่งยากกว่าจะจางหายไป
Nagasaki[N] เมืองนางาซากิของประเทศญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
naga(นา'กะ) n. นาค
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
anagrammatise(แอนนะแกรม' มะไทซ) vt. เปลี่ยนเป็น anagram. -anagrammatism, anagrammatist n. -anaemic adj.
apanage(แอพ'พะนิจ) n. = appendage
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter

English-Thai: Nontri Dictionary
nag(n) ม้าแกลบ
nag(vt) ถากถาง,จู้จี้
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
espionage(n) การจารกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
You should've seen her fighting Nago!คุณควรจะได้ตรวจได้เห็นการต่อสู้ของเธอใน Nago! Princess Mononoke (1997)
Nago?Nago? Princess Mononoke (1997)
Nago went wild.Nago เดินป่า Princess Mononoke (1997)
Why did he not save Nago?ทำไมเขาไม่บันทึก Nago? Princess Mononoke (1997)
You did nothing to help Nago!คุณไม่ได้ทำอะไรที่จะช่วยให้ Nago! Princess Mononoke (1997)
Nago fled. I will stay here and face my death.Nago หนี ผมจะอยู่ที่นี่และต้องเผชิญกับความตายของฉัน Princess Mononoke (1997)
Nago was beautiful and strong.Nago เป็นที่สวยงามและแข็งแรง Princess Mononoke (1997)
It was I who killed Nago.มันเป็นผมที่ฆ่า NagPrincess Mononoke (1997)
but Nago's curse remains.เขาหายแผลของฉัน แต่ Nago เว็บไซต์นั้นยังคงเป็นคำสาปแช่ง Princess Mononoke (1997)
Fear not. I tell of Nago's end.อย่ากลัวเลย ผมบอกของ Nago เว็บไซต์นั้นสิ้นสุด Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nagHe is from some small town in Nagano.
nagI had a nagging feeling that the atmosphere resembled somebody and, now that you mention it, yes, you're right. Certainly ZZ TOP had this kind of feel.
nagMike is always nagging his father to buy him a car.
nagNagano beat Salt Lake City by 46 votes to 42.
nagThis expressway connects Tokyo with Nagoya.
nagSpeaking of Nagoya, have you ever been to Seto?
nagNagoya lies between Tokyo and Osaka.
nagWhen I visited my friend in Nagoya, I was treated to delicious soba.
nagNagasaki, where I was born, is a beautiful port city.
nagHe's supposed to be living in Nagano. What's he doing at Tokyo station?
nagThis river rises in the mountains in Nagano.
nagDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขกสับ[V] rebuke, See also: nag, peck at, scold severely, Syn. กดขี่, ข่มเหง, ข่มเหงรังแก, Example: คุณนายบ้านนั้นโขกสับลูกจ้างอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ด่าว่าข่มขี่, ด่าเอาว่าเอาอย่างไม่ปรานี
แคะไค้[V] nag, See also: scold, find fault, criticize, Syn. ค่อนแคะ, เหน็บ, เหน็บแนม, หาเรื่อง, ถากถาง, Example: เธอเฝ้าแคะไค้เขาได้ทุกเมื่อเชื่อวัน, Thai definition: ซอกแซกหาเรื่องขึ้นมาว่า
นาค[N] Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
นาคปัก[N] posture of Naga, See also: Naga's head shaped stuck in the roof of stupa, posture of Naga, Example: เพราะฟ้าผ่าเมื่อวานนี้ จึงทำให้นาคปักหักลงมา, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปหัวนาคที่ปักกับบันแถลงที่หลังคาปราสาทหรือบุษบก
นาคสะดุ้ง[N] Naga structure on gable, See also: posture of Naga, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวนาคที่ทอดลงมาทั้ง 2 ข้างของหน้าบันและมีตัวงอเกี่ยวอยู่กับหัวแปหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
พญานาค[n. prop.] (Bangfai Phayānāk) EN: Naga Fireball   
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phitphlāt) EN: mismanage   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณใกล้เคียง[n. exp.] (børiwēn klaikhīeng) EN: vicinage   FR: voisinage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAG    N AE1 G
NAGI    N AA1 G IY0
NAGS    N AE1 G Z
NAGY    N EY1 G IY0
NAGAO    N AA0 G AA1 OW0
NAGLE    N EY1 G AH0 L
NAGEL    N EY1 G AH0 L
NAGIN    N EY1 G IH0 N
NAGAI    N AA0 G AA1 IY0
NAGER    N EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nag    (v) nˈæg (n a1 g)
nags    (v) nˈægz (n a1 g z)
Nagoya    (n) nˈaːgoujə (n aa1 g ou y @)
Nagpur    (n) nˈægpˈuəʳr (n a1 g p u@1 r)
nagged    (v) nˈægd (n a1 g d)
nagger    (n) nˈægər (n a1 g @ r)
naggers    (n) nˈægəz (n a1 g @ z)
nagging    (v) nˈægɪŋ (n a1 g i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长崎[Cháng qí, ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ, / ] Nagasaki (Japanese city), #41,445 [Add to Longdo]
名古屋[Míng gǔ wū, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄨ, ] Nagoya, Japan, #41,457 [Add to Longdo]
那曲[nǎ qū, ㄋㄚˇ ㄑㄩ, ] Nagchu town in central Tibet), #48,675 [Add to Longdo]
那曲地区[Nà qǔ dì qū, ㄋㄚˋ ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, ] Nagchu prefecture in Tibet, #80,917 [Add to Longdo]
长野县[Cháng yě xiàn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Nagano Prefecture, #113,503 [Add to Longdo]
哪古屋[Ná gǔ wū, ㄋㄚˊ ㄍㄨˇ ㄨ, / ] Nagoya, Japan (old spelling) [Add to Longdo]
那曲市[Nà qǔ shì, ㄋㄚˋ ㄑㄩˇ ㄕˋ, ] Nagchu city in Tibet [Add to Longdo]
龙树菩萨[Lóng shù Pú sà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Nagarjuna (Nagarjuna Bodhisattva) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
長い[ながい, nagai] (adj) ยาว
長岡技術科学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหล English: to stream
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา
殴る[なぐる, naguru] Thai: ต่อย English: to strike

German-Thai: Longdo Dictionary
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Nagel(n) |der, pl. Nägel| เล็บ
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nagel {m} | Nägel {pl}nail | nails [Add to Longdo]
Nagel {m}spike [Add to Longdo]
Nageln {n} (Dieselmotor)knocking [Add to Longdo]
Nagelschmied {m}nailer [Add to Longdo]
Nagelfeile {f}nail file [Add to Longdo]
Nagelbett {n}nail bed [Add to Longdo]
Nagelbürste {f}nail brush [Add to Longdo]
Nagelhaut {f} [anat.]cuticle [Add to Longdo]
Nagelklaue {f} (im Hammer)claw [Add to Longdo]
Nagellack {m}nail lacquer; nail polish [Am.]; nail varnish [Br.] [Add to Longdo]
Nagellackentferner {m}nail polish remover [Add to Longdo]
Nagelschere {f}nail scissors [Add to Longdo]
Nagelzange {f}nail clippers; nail puller [Add to Longdo]
Nagetier {n} | Nagetiere {pl}gnawer | gnawers [Add to Longdo]
Nagetier {n} | Nagetiere {pl}rodent | rodents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
和む[なごむ, nagomu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
和やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] bedauernswert, beklagenswert [Add to Longdo]
嘆く[なげく, nageku] klagen, beklagen, jammern, trauern [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] troesten, ablenken, unterhalten [Add to Longdo]
投げる[なげる, nageru] werfen, schmeissen [Add to Longdo]
殴り付ける[なぐりつける, naguritsukeru] schlagen, pruegeln [Add to Longdo]
殴り殺す[なぐりころす, nagurikorosu] totschlagen [Add to Longdo]
殴り込み[なぐりこみ, nagurikomi] Angriff, Ueberfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nag
   n 1: someone (especially a woman) who annoys people by
      constantly finding fault [syn: {scold}, {scolder}, {nag},
      {nagger}, {common scold}]
   2: an old or over-worked horse [syn: {hack}, {jade}, {nag},
     {plug}]
   v 1: bother persistently with trivial complaints; "She nags her
      husband all day long" [syn: {nag}, {peck}, {hen-peck}]
   2: worry persistently; "nagging concerns and doubts"
   3: remind or urge constantly; "she nagged to take a vacation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top