ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachlässig

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachlässig-, *nachlässig*
German-Thai: Longdo Dictionary
nachlässig(adv) |in etw.(D)| ละเลย เช่น Er ist nachlässig in seiner Kleidung. เขาละเลยเสื้อผ้าของเขา, Das Kind wurde nachlässig behandelt. เด็กคนนี้ถูกปล่อยปละละเลย
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlässigkeit {f}inattentiveness [Add to Longdo]
Nachlässigkeit {f} | Nachlässigkeiten {pl}negligence | negligences [Add to Longdo]
Nachlässigkeit {f}perfunctoriness [Add to Longdo]
Nachlässigkeiten {pl}neglectfulness [Add to Longdo]
nachlässigneglectful [Add to Longdo]
nachlässig {adv}neglectfully [Add to Longdo]
nachlässignegligent [Add to Longdo]
nachlässig {adv}negligently [Add to Longdo]
nachlässig; schlampig; verbummelt {adj}slack [Add to Longdo]
nachlässig; unaufmerksam {adj}inattentive [Add to Longdo]
nachlässig {adj}derelict [Am.] [Add to Longdo]
nachlässig {adv}carelessly [Add to Longdo]
nachlässig {adv}inattentively [Add to Longdo]
nachlässig erledigen; hudeln [ugs.]to skimp [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top