ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

n

EH1 N   
253 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -n-, *n*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj ) สวย

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Narcissus (n ) The son of the Athenian river-god Cephisus, fabled to have fallen in love with his reflection.
nummular (adj ) circular or oval in shape

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

Longdo Dictionary ภาษา มอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ငၛ[nge/เงี่ยะ] ငၛ พยัญชนะตัวที่ ๕ ของมอญ

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[nì,นี่] (pron. ) พวกเรา, พวกผม
[nǐ(หนี่่)] (pron. ) ใช้เรียกฝ่ายตรงข้ามหรือคู่สนทนา(คนเดียว),คุณ
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙] (phrase ) สบายดีไหม ใช้เป็นคำทักทาย
牛肉[niu2 rou4] เนื้อวัว

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, S. long winded,
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
N[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
n[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
n[SUF] ทำด้วย, See also: เกี่ยวกับ
n.[N] ตัวย่อของคำนาม (noun)
NE[ABBR] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อ north-east หรือ north-eastern)
ne[ADJ] ไม่ (ใช้นำหน้าชื่อเดิม)
no[DET] ไม่มี, Syn. not
no[ADV] ไม่, See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้, Syn. absolutely not, Ant. yes
nr[ABBR] ใกล้ (คำย่อของ near)
NW[ABBR] คำย่อของ northwest และ northwestern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
n(เอน) พยัญชนะอังกฤษตัวที่14
n.b.abbr. New Brunswick,nota bene, Syn. note well,take notice
nab(แนบ) vt. จับ,ยึด,จับกุม, Syn. bag
nadir(เน'เดอะ) n. จุดที่ต่ำที่สุด., See also: nadiral adj.
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
naga(นา'กะ) n. นาค
nail(เนล) n. ตะปู -Id. (hit the nail on the head พูดถูกจุด,ทำถูกจุด) vt. ยืดด้วยตะปู,ตรึง,
nail enamelยาทาเล็บ
nail fileตะไบเล็ก ๆ สำหรับขัดเล็บ
nail polishยาทาเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
nag(n) ม้าแกลบ
nag(vt) ถากถาง,จู้จี้
nail(n) เล็บ,ตะปู
nail(vt) ตอกตะปู,ตรึง,ติด,จับ,ตี
nainsook(n) ผ้าฝ้าย
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
naked(adj) เปลือยกาย,ล่อนจ้อน,ไม่นุ่งผ้า
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน
name(n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
n มิติn-dimensional [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n สิ่งอันดับn-tuple; ordered n-tuple [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n แฟกทอเรียลn-factorial [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Nägele's pelvis; pelvis, obliqueเชิงกรานเฉียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
négritudeความเป็นนิโกร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
n-dimensionaln มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-dimensional space; n-spaceปริภูมิ n มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-factorialn แฟกทอเรียล [มีความหมายเหมือนกับ factorial n] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-gonรูป n เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-space; n-dimensional spaceปริภูมิ n มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nนิวตัน, สัญลักษณ์หน่วยของแรง  ดู newton [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
N-Siสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
สารกึ่งตัวนำที่ถูกเติมด้วยอะตอมของสารเจือชนิดเอ็น เช่น ซิลิคอนถูกเติมด้วยอะตอมของฟอสรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
n-year floodn-year flood, น้ำท่วม n-ปี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Nacreous cloudsเมฆสีมุก หรือเมฆเนครีอัส [อุตุนิยมวิทยา]
NADเอนเอดี, ดู nicotinamide adenine dinucleotide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
NAD (Coenzyme)เอนเอดี (ตัวกระตุ้นเอนไซม์) [TU Subject Heading]
Nail art (Manicuring)ศิลปกรรมเล็บ (การตกแต่งเล็บ) [TU Subject Heading]
Nailsเล็บ [TU Subject Heading]
Nakhon Ratchasimaนครราชสีมา [TU Subject Heading]
Nam Pong River Watershed (Thailand)ลุ่มน้ำพอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
n.n. adj.
nachteilig; ungünstig {adj} (n adj pron. ) คู่แข่ง
nacreous (adj ) resembling nacre
nairong (n ) โรงเรียนมัธยมแ่ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เปิดหลักสูตรสองภาษาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
See also: S. มัธยมวัดนายโรง, Nairong School,
Nakhon Ratchasima (n ) นครราชสีมา, โคราช
name[เนม] (name ) ชื่อ
nancy[(แนน-ซี่)] (slang ) ทำตัวแบบผู้หญิง
nappy rashผื่นผ้าอ้อม
narc (n slang) ตํารวจนอกเครื่องแบบ, ตํารวจปราบยาเสพติด
narcissists[นา ซิส สิทซ] (n ) การหลงตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the novels that I write, nobody dies.ในนิยายที่ผมเป็นคนเขียน ไม่มีใครต้องตาย Emotions (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER(อารมณ์ที่เลื่อนลอย โดย มิชิมะ ชิน นิยายขายดีอันดับหนึ่งประจำปีนี้) Emotions (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามีแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
My name is Hotaru. Thank you for choosing me.ฉันชื่อโฮตารุค่ะ ขอบคุณที่เลือกฉันนะคะ Emotions (2017)
Now, he's writing his next novel.ตอนนี้เขากำลัง เขียนเรื่องต่อไปอยู่ครับ Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.แค่ขอให้ฉันได้อยู่ใกล้ ๆ นาย ฉันต้องการเพียงแค่นี้ Emotions (2017)
No, but, just leave me alone.มันไม่ผิดหรอก แต่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะ Emotions (2017)
there is no reason or logic for why I love you.ที่ฉันรักนาย ก็ไม่มีเหตุผล หรือคำอธิบายเหมือนกัน Emotions (2017)
Do you need reasons or logic in order to live?คนเราต้องมีเหตุผลหรือหลักการอะไร เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอ Emotions (2017)
Do I need a reason to fall in love?จะตกหลุมรักใครต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ Emotions (2017)
Nothing.เปล่าน่ะ Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
n3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
n60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
n67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
nA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
nA baby does not know good or evil.
nA baby has no knowledge of good and evil.
nA baby has no moral compass.
nA bad cold is going about now.
nA bare word of criticism makes her nervous.
nA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
nA bat is no more a bird than a rat.
nA bat is no more a bird than a rat is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ผู้สูงศักดิ์[N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ผู้มาใหม่[N] new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
ผู้เล่าเรื่อง[N] narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน
ระบบประสาท[N] nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระยะนี้[N] at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
N    EH1 N
NE    N AO2 R TH IY1 S T
NA    N AA1
NE    EH1 N IY1
N.    EH1 N
NE    N IY1
NG    IH1 NG
NE    N EY1
NO    N OW1
NG    EH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
N    (n) ˈɛn (e1 n)
n    (n) ˈɛn (e1 n)
NB    (n) ˌɛnbˈiː (e2 n b ii1)
NT    (n) ˌɛntˈiː (e2 n t ii1)
no    (n) nˈʌmbər (n uh1 m b @ r)
no    (n) nˈou (n ou1)
nr    (n) nˈɪəʴr (n i@1 r)
neo    (n) nˈiːou (n ii1 ou)
NIH    (n) ˈɛnˈaɪˈɛɪtʃ (e1 n ai1 ei1 ch)
NEC    (n) ˈɛnˈiːsˈiː (e1 n ii1 s ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǐ, n style="font-size:smaller">ㄋㄧˇn>, ] you, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#9n> [Add to Longdo]
[nn, n style="font-size:smaller">ㄋㄧㄢˊn>, ] year, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#19n> [Add to Longdo]
[néng, n style="font-size:smaller">ㄋㄥˊn>, ] can; may; capable; energy; able; surname Neng, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#64n> [Add to Longdo]
[nǎ, n style="font-size:smaller">ㄋㄚˇn>, ] variant of 哪; how; which, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#71n> [Add to Longdo]
[nà, n style="font-size:smaller">ㄋㄚˋn>, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#71n> [Add to Longdo]
[xīn, n style="font-size:smaller">ㄒㄧㄣn>, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#72n> [Add to Longdo]
[cì, n style="font-size:smaller">ㄘˋn>, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#96n> [Add to Longdo]
现在[xiàn zài, n style="font-size:smaller">ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋn>, / ] now; at present; modern; current; nowadays, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#99n> [Add to Longdo]
[míng, n style="font-size:smaller">ㄇㄧㄥˊn>, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#108n> [Add to Longdo]
不是[bù shì, n style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄕˋn>, ] no; is not; not, n title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#114n> [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なべ, nabe] (n) หม้อ
長い[ながい, nagai] (adj) ยาว
長岡技術科学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology
内地[ないち, naichi] (n) ภายในประเทศ, See also: A. 外地,
内科[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
内閣[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
内線[ないせん, naisen] (n) เบอร์โทรศัพท์ภายใน
内蔵[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
登る[のぼる, noboru] Thai: ปีน
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
練る[ねる, neru] Thai: นวดให้เข้ากัน English: to knead

German-Thai: Longdo Dictionary
Na und?(phrase) เหรอ แล้วไง? (ภาษาพูด)
Nabel(n) |der, pl. Nabel| สะดือ
nachไปยัง
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
nachdem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nahezu {adv} (adv) เกือบ
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น
Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ
ninetice (adv ) เก้าสิบครั้ง
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน
notwendig (adv ) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachtowards [Add to Longdo]
notiertnoted [Add to Longdo]
Nachdruck {m}reprint [Add to Longdo]
Narbenbildung {f}keloid [Add to Longdo]
Narkotismus {m}narcotism [Add to Longdo]
Nebenlinie {f}byline [Add to Longdo]
Niedrigkeit {f}lowliness [Add to Longdo]
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
neuer Aufruf; erneute Vorladung {f}resummon [Add to Longdo]
nach Aufwand (verrechnen)(to invoice) at cost [Add to Longdo]
nichts Ausgefallenesnothing fancy [Add to Longdo]
nach Ihrer Aussageaccording to what you said [Add to Longdo]
nach Bauernartcountry-style [Add to Longdo]
nicht der Beachtung wertbeneath notice [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
nationalité(n) |f| สัญชาติ
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
neuf(numéro) เก้า, 9
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
noir(adj) |f. -e| ที่มีสีดำ
nom(n) |m| ชื่อ
nord(n) |m| ทิศเหนือ เช่น Venez découvrir les richesses du nord., "El quelite" est un petit village, situé à 35 kms au nord de Mazatlan.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
nourriture (n ) อาหาร
See also: S. alimentation, manger,
nouvell (n name uniq) ใหม่
nouvell (n adj slang name) ใหม่
nouvelle (n) ใหม่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 N
   n 1: a common nonmetallic element that is normally a colorless
      odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78
      percent of the atmosphere by volume; a constituent of all
      living tissues [syn: {nitrogen}, {N}, {atomic number 7}]
   2: the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees [syn:
     {north}, {due north}, {northward}, {N}]
   3: a unit of force equal to the force that imparts an
     acceleration of 1 m/sec/sec to a mass of 1 kilogram; equal to
     100,000 dynes [syn: {newton}, {N}]
   4: (of a solution) concentration expressed in gram equivalents
     of solute per liter [syn: {normality}, {N}]
   5: the 14th letter of the Roman alphabet [syn: {N}, {n}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lingual
 
 1. dile ait
 2. dil ile telaffuz olunan (harf)
 3. dil ile telaffuz olunan harf (t, d, n)
 4. dil ile çıkarılan ses.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top