ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

myocardial infarction

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myocardial infarction-, *myocardial infarction*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย [TU Subject Heading]
Myocardial Infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย, การอุดตาย, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ, การอุดตายของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด, โรคหัวใจวาย, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, กล้ามเนื้อหัวใจอุดตาย, การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ, การอุดตายของกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างปัจจุบัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน [การแพทย์]
Myocardial Infarction, Acuteกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายเฉียบพลัน, อินฟาร์คชั่นของหัวใจอย่างเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างปัจจุบัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเฉียบพลัน, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Myocardial Infarction, Oldกล้ามเนื้อหัวใจตาย [การแพทย์]
Myocardial Infarction, Painfulกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยมีความรู้สึกเจ็บหน้าอก [การแพทย์]
Myocardial Infarction, Postเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MYOCARDIAL INFARCTION IT'S REGISTERED TO THE FATHER. he lived in reno, but he died 2 years ago.เขาอยู่ที่รีโน, แต่เขาตายเมื่อ 2 ปีก่อน The Instincts (2008)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, ] myocardial infarction; heart attack, #21,636 [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] myocardial infarction; heart attack, #21,636 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性心筋梗塞[きゅうせいしんきんこうそく, kyuuseishinkinkousoku] (n) acute myocardial infarction; AMI [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
心筋梗塞[しんきんこうそく, shinkinkousoku] (n) heart attack; myocardial infarction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 myocardial infarction
   n 1: destruction of heart tissue resulting from obstruction of
      the blood supply to the heart muscle [syn: {myocardial
      infarction}, {myocardial infarct}, {MI}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top