ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muzzy

M AH1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muzzy-, *muzzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muzzy(adj) ซึ่งสับสน, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. confused, muddled
muzzy(adj) เลือนราง, See also: ไม่ชัดเจน, ขุ่นมัว, Syn. blurred, foggy, fuzzy, hazy, dull

CMU English Pronouncing Dictionary
MUZZY M AH1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muzzy (j) mˈʌziː (m uh1 z ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muzzy
   adj 1: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
       outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
       {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
       {muzzy}]
   2: confused and vague; used especially of thinking;
     "muddleheaded ideas"; "your addled little brain"; "woolly
     thinking"; "woolly-headed ideas" [syn: {addled}, {befuddled},
     {muddled}, {muzzy}, {woolly}, {wooly}, {woolly-headed},
     {wooly-minded}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top