ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutinous

M Y UW1 T AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutinous-, *mutinous*, mutinou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutinous(adj) ซึ่งแสดงการขัดขืน, See also: ซึ่งควบคุมได้ยาก, Syn. insubordinate, riotous
mutinously(adv) ซึ่งก่อการจลาจล, See also: ซึ่งก่อความไม่สงบ
mutinousness(n) การก่อจลาจล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious

English-Thai: Nontri Dictionary
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTINOUS M Y UW1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutinous (j) mjˈuːtɪnəs (m y uu1 t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
叛軍[はんぐん, hangun] (n) rebel army; mutinous troops [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutinous
   adj 1: disposed to or in a state of mutiny; "the men became
       mutinous and insubordinate"
   2: consisting of or characterized by or inciting to mutiny;
     "mutinous acts"; "mutinous thoughts"; "a mutinous speech"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top