ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutative-, *mutative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutative(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commutative(คะมิว'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (การสับเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎการสลับที่[kot kān salap thī] (n, exp) EN: Commutative law

Japanese-English: EDICT Dictionary
可換環[かかんかん, kakankan] (n) {math} commutative ring [Add to Longdo]
可換環論[かかんかんろん, kakankanron] (n) {math} commutative algebra [Add to Longdo]
交換法則[こうかんほうそく, koukanhousoku] (n) commutative law [Add to Longdo]
不要会社[ふようがいしゃ, fuyougaisha] (n) commutative justice; justitia commutativa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mutative
      adj 1: of or pertaining to or marked by genetic mutation

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top