ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutant

M Y UW1 T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutant-, *mutant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutant(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutant(n) สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะต่างจากพ่อแม่, Syn. freak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutant(มิว'เทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง n. สิ่งมีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการmutation (ดู)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutantสายพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutant๑. สายพันธุ์กลาย๒. ผลจากการกลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Mutant cultivarพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง [นิวเคลียร์]
Mutant frequencyความถี่พันธุ์กลาย, สัดส่วนของพันธุ์กลายในประชากรแต่ละกลุ่ม [นิวเคลียร์]
Mutant Strainsสายพันธุ์ผ่าเหล่า [การแพทย์]
Mutant varietyพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง, Example: [นิวเคลียร์]
Mutantsพันธุ์แปร, ตัวดื้อยา, มิวแตนท์, ตัวผ่าเหล่า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTANT M Y UW1 T AH0 N T
MUTANTS M Y UW1 T AH0 N T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突变株[tū biàn zhū, ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] mutant; mutant strain (of virus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutante {f} [biol.]mutant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミュータント[myu-tanto] (n) mutant [Add to Longdo]
突然変異体[とつぜんへんいたい, totsuzenhen'itai] (n) mutant [Add to Longdo]
変異体[へんいたい, hen'itai] (n) mutant; variant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutant
   adj 1: tending to undergo or resulting from mutation; "a mutant
       gene"
   n 1: (biology) an organism that has characteristics resulting
      from chromosomal alteration [syn: {mutant}, {mutation},
      {variation}, {sport}]
   2: an animal that has undergone mutation

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top