ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murky

M ER1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murky-, *murky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murky(adj) ซึ่งมืดมัว, Syn. dim, dusky, dingy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky, dark, gloomy, obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
With water this murky who's gonna see the sludgeน้ำนี้จะชะล้าง พวกที่มีแต่โคลน Spirited Away (2001)
You want me to violate his God-given civil rights in the name of some murky sense of the greater good, is that the jist of it?ในการเป็นพลเมืองของพระเจ้า ในนามของบางสิ่ง murky sense of the greater good, is that the jist of it? Law Abiding Citizen (2009)
Possibly because those 7 billion people aren't seeking millions of dollars to spearhead an investigation based on their somewhat murky flash-forwards.เป็นไปได้ว่าคน ทั้ง 7 พันล้านคน ไม่ได้มองหางบประมาณ นับล้านๆดอลล่าห์ เพื่อเป็นทัพหน้า ในการสืบสวน Gimme Some Truth (2009)
To be honest, your motivations for doing this production are murky to me, considering all that you're risking if something goes too far.ขอพูดตรงๆนะ ผมไม่เข้าใจแรงผลักดัน ที่จะทำโชว์เรื่องนี้ของคุณ ลองคิดถึง สิ่งที่คุณยอมเเลก The Rocky Horror Glee Show (2010)
It fascinated me to gaze into its murky depths to try and see what lay at the bottom.มันหลงฉันที่จะจ้องมองเข้า ไปในส่วนลึกมืดของมัน The Riddle of Black Holes (2010)
It probably looked murky cuz you were bored working out there.มันอาจจะดูหม่นๆ เพราว่าคุณเบื่อที่จะทำงานที่นั่นก็ได้ Cyrano Agency (2010)
This is murky and depressing.แต่นี่มันเรื่องมืดมนซึมเศร้าชัดๆ Something to Watch Over Me (2011)
I'm gonna get to the bottom of this murky pool of shit. Jess?ผมต้องขุดให้ถึงไอ้รากเน่าๆให้ได้ ว่าไงเจส New Car Smell (2012)
You have murky evidence of payments for consulting.คุณมีหลักฐานคลุมเครือของการจ่ายเงินค่าปรึกษา Days of Wine and Roses (2013)
Teresa, it's murky water you're swimming in.เทเรซ่า ตอนนี้คุณเปื้อนโคลนทั้งตัวแล้ว Little Red Corvette (2013)
Radicalized at Cambridge, then they joined the Communist Party, then Foreign Office, then leaked information to Stalin during the war-- now, can you think of anyone else we know who was at Cambridge, then took up something murky and top secret when war broke out?ทำงานในเคมบริดจ์ แล้วก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ จากนั้นก็ไปกระทรวงต่างประเทศ แล้วปล่อยข้อมูลรั่ว The Imitation Game (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murkyHis English has a murky, muddled sound to it, don't you think?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรุบรู่(adj) murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. หรุบหรู่, Ant. สว่าง, Example: ข้างนอกแดดหรุบรู่กำลังจะลับโลก, Thai Definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด
หรุบหรู่(adj) murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. สลัว, หรุบรู่, Ant. สว่าง, Example: ดวงจันทร์อันหรุบหรู่และกลุ่มเมฆสีขาวทำให้แลดูเหมือนขนแขนอันยาวเหยียด, Thai Definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุ้ม[khlum] (adj) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky  FR: nuageux ; couvert
ขุ่น[khun] (adj) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky  FR: trouble ; boueux
ไม่โปร่งใส[mai prōngsai] (adj) EN: murky ; opaque

CMU English Pronouncing Dictionary
MURKY M ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murky (j) mˈɜːʳkiː (m @@1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, ] murky; dazed; befuddled; dizzy, #64,332 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfuhl {m}murky pool [Add to Longdo]
dunkel {adj} | dunkler | am dunklestenmurky | murkier | murkiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murky
   adj 1: (of liquids) clouded as with sediment; "a cloudy liquid";
       "muddy coffee"; "murky waters" [syn: {cloudy}, {muddy},
       {mirky}, {murky}, {turbid}]
   2: dark or gloomy; "a murky dungeon"; "murky rooms lit by smoke-
     blackened lamps" [syn: {murky}, {mirky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top