ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murderer

M ER1 D ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murderer-, *murderer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murderer(n) ฆาตกร, See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน, Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer(n) ฆาตกร

English-Thai: Nontri Dictionary
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murdererDid the police find any trace of the murderer?
murdererFingerprints left in the room proved the murderer's guilt.
murdererHe is allegedly the murderer.
murdererHe is no better than a murderer.
murdererShe denounced him to the police as a murderer.
murdererThe murderer hasn't been arrested yet.
murdererThe murderer is now on trial.
murdererThe murderer is still at large.
murdererThe murderer was executed.
murdererThe murderer was finally caught last night.
murdererThe murderer will soon confess his crime.
murdererThe others have to try and catch the murderer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆาตกร(n) murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายฆ่าคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกร[khātkakøn] (n) EN: murderer ; killer
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ผู้ร้ายฆ่าคน[phūrāi khā khon] (n, exp) EN: killer ; murderer  FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MURDERER M ER1 D ER0 ER0
MURDERERS M ER1 D ER0 ER0 Z
MURDERER'S M ER1 D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murderer (n) mˈɜːʳdərər (m @@1 d @ r @ r)
murderers (n) mˈɜːʳdərəz (m @@1 d @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, ] murderer, #9,325 [Add to Longdo]
杀人犯[shā rén fàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄈㄢˋ, / ] murderer; homicide, #32,091 [Add to Longdo]
凶犯[xiōng fàn, ㄒㄩㄥ ㄈㄢˋ, / ] murderer, #49,301 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mörder {m}; Mörderin {f} | Mörder {pl} | Mörderin {f}murderer | murderers | murderess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺害者[さつがいしゃ, satsugaisha] (n) murderer; killer [Add to Longdo]
殺人者[さつじんしゃ, satsujinsha] (n) killer; murderer [Add to Longdo]
殺人犯[さつじんはん, satsujinhan] (n) murderer [Add to Longdo]
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer [Add to Longdo]
主殺し[しゅうごろし, shuugoroshi] (n) (1) murder of one's master; (2) murderer of his master [Add to Longdo]
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women [Add to Longdo]
人殺し[ひとごろし, hitogoroshi] (n) murder; murderer; (P) [Add to Longdo]
大量殺人者[たいりょうさつじんしゃ, tairyousatsujinsha] (n) mass murderer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murderer
   n 1: a criminal who commits homicide (who performs the unlawful
      premeditated killing of another human being) [syn:
      {murderer}, {liquidator}, {manslayer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top