ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mummify

M AH1 M AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mummify-, *mummify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummify(vt) ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า, See also: ทำให้เป็นมัมมี่, ทำให้คล้ายมัมมี่, Syn. dry up, embalm, mortify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mummify(vt) อาบยาศพ,ดองศพ,ทำให้เป็นมัมมี่

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMMIFY M AH1 M AH0 F AY2
MUMMIFYING M AH1 M AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mummify (v) mˈʌmɪfaɪ (m uh1 m i f ai)
mummifying (v) mˈʌmɪfaɪɪŋ (m uh1 m i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mummify
   v 1: preserve while making lifeless; "mummified ideas and
      institutions should be gotten rid of"
   2: remove the organs and dry out (a dead body) in order to
     preserve it; "Th Egyptians mummified their pharaohs"
   3: dry up and shrivel due to complete loss of moisture; "a
     mummified body was found" [syn: {mummify}, {dry up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top